Улаанбаатар уулын дугуйн клуб

Жилийн статистик – 2022

Аяллын тоо болон замын урт зэргийг клуб анх байгуулагдсан цагаас эхлэн нэгтгэн дүгнэсэн зарим статистикийг илэрхийлсэн диаграммуудыг нүүр хуудас дээр харин бахархлын тэмдэгтэй гишүүдийн нэрсийн жагсаалтыг Цагаан цомог хуудас дээр нийтэлсэн.
Гишүүдийн нэр бүхий жагсаалтууд дахь хувийн мэдээллээ нууцалсан гишүүдийн нэрсийг далдална.

КМ, 7 даваа, аялал, өндөр авалт

2022 онд аялалд оролцсон 70 гишүүн тус бүрийн зэрэг статистикуудын утгыг дор хүснэгтлэв.
Мөн ёс суртахуун болон хувийн нууц зэрэг үндэслэлээр зарим гишүүдийн нэрийг далдлав.
2022 онд зохиосон аяллуудаар бахархлын тэмдэггүй гишүүд хамгийн ихдээ 2815 км, бахархлын тэмдэгтэй гишүүд хамгийн ихдээ 3784* км бас үүн дээр судалгааны аяллуудыг нэмж тооцвол 4108* км зам туулах боломжтой байжээ.
* Аяллын үргэлжилсэн хугацаанаас шалтгаалж тус тоон утгад бодитоор хүрэх боломж гараагүй байж болно.
Нэр
1 Б.Жавхлантөгс 3127 30 32965
2 Б.Баттөмөр 2736 29 30707
3 П.Батмөнх 2408 25 27828
4 Ш.Мөнгөнсүх 2391 23 25305
5 О.Адъяасүрэн 2232 25 26631
6 П.Золзаяа 2118 24 22312
7 Д.Жамъяндорж 2109 21 22689
8 С.Мөнхбат 2026 21 21709
9 Т.Энхбаяр 1371 14 16048
10 Ш.Лазина 1219 13 13178
11 1188 13 13627
12 1178 12 12021
13 1047 10 11156
14 960 9 10959
15 793 7 10727
16 777 10 9055
17 631 7 7476
18 551 6 6429
19 549 8 6569
20 528 5 5109
21 465 6 4906
22 463 3 4885
23 460 4 6138
24 438 4 4363
25 423 4 4146
26 381 4 4044
27 355 4 2967
28 323 4 3370
29 303 2 2934
30 273 3 3000
31 252 4 2076
32 251 3 2637
33 246 3 2533
34 240 1 2641
35 240 1 2641
36 226 2 2232
37 201 2 2666
38 197 3 1129
39 194 2 1917
40 194 2 1917
41 192 2 1863
42 175 2 1830
43 161 2 1783
44 139 2 1462
45 133 2 932
46 121 1 2204
47 116 1 847
48 116 1 847
49 112 1 1103
50 100 1 893
51 100 1 893
52 97 1 760
53 96 1 1056
54 96 1 1056
55 96 1 1056
56 78 1 1070
57 70 1 639
58 63 1 293
59 63 1 293
60 63 1 293
61 63 1 293
62 63 1 293
63 63 1 293
64 63 1 293
65 59 1 1000
66 48 1 380
67 45 1 820
68 45 1 820
69 45 1 820
70 41 1 317