О.Адъяасүрэн

Улаанбаатар уулын дугуйн клубийн
улбар шар тэмдэгтэй гишүүн

О.Адъяасүрэн нь 5979 км аяллын зам туулан "Өмнөд хязгаар улбар шар тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Туулсан замын урт

Клубийн аяллын үеэр нийт 5979 км зам туулсан.

Өндөр авалт

Клубийн аяллын үеэр нийт 61464 м өгссөн.

Нийт аяллын тоо

Клубийн 61 аялалд оролцсон.

Долоон давааны сорилго

Долоон давааны сорилгыг 4 удаа давсан.

Хамгийн идэвхтэй үе

2022 онд хамгийн олон буюу 25 удаа аялсан.

Идэвхийн оноо

Идэвхийн онооны жагсаалтыг 17 удаа тэргүүлсэн.

О.Адъяасүрэн нь Б.Жавхлантөгс (42 удаа) , Б.Баттөмөр (41 удаа) , Г.Махгал (40 удаа) , Э.Ожго (35 удаа) , С.Мөнхбат (32 удаа) , Б.Бадрах (28 удаа) , Ш.Мөнгөнсүх (26 удаа) , Ж.Октябрь (25 удаа) , П.Батмөнх (25 удаа) , Д.Жамъяндорж (23 удаа) , Д.Цолмон (22 удаа) , П.Золзаяа (21 удаа) , Т.Ган-Очир (17 удаа) , Ш.Лазина (16 удаа) , Б.Сүхбат (14 удаа) , Б.Насанбат (13 удаа) , Г.Ёндонжамц (12 удаа) , Г.Түмэнсайхан (12 удаа) , Г.Бат-Оргил (11 удаа) , Ч.Азжаргал (11 удаа) , У.Хосбаяр (11 удаа) , Т.Энхбаяр (11 удаа) , Т.Баярсайхан (10 удаа) , Ц.Наранхүү (10 удаа) , С.Нямдорж (10 удаа) зэрэг гишүүдтэй хамгийн олон буюу төчнөөн удаа(нэг баг болж жийсэн аяллын тоо) хамт жийжээ.

Мөн О.Адъяасүрэн нь клубийн гишүүдийн өдрийн аяллын идэвхийн онооны жагсаалтыг 2022 онд 17 удаа дараалан тэргүүлсэн.

Зүгээр л жий.