О.Адъяасүрэн

Улаанбаатар уулын дугуйн клубийн
улбар шар тэмдэгтэй гишүүн

О.Адъяасүрэн нь 5980 км аяллын зам туулан "Өмнөд хязгаар улбар шар тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Туулсан замын урт

Клубийн аяллын үеэр нийт 5980 км зам туулсан.

Өндөр авалт

Клубийн аяллын үеэр нийт 61333 м өгссөн.

Нийт аяллын тоо

Клубийн 61 аялалд оролцсон.

Хамгийн идэвхтэй үе

2022 онд хамгийн олон буюу 25 удаа аялсан.

Долоон давааны сорилго

Долоон давааны сорилгыг 4 удаа давсан.

О.Адъяасүрэн нь Б.Жавхлантөгс (41 удаа) , Б.Баттөмөр (40 удаа) , Г.Махгал (39 удаа) , Э.Ожго (35 удаа) , С.Мөнхбат (31 удаа) , Б.Бадрах (27 удаа) , Ш.Мөнгөнсүх (26 удаа) , Ж.Октябрь (25 удаа) , П.Батмөнх (24 удаа) , Д.Жамъяндорж (23 удаа) , Д.Цолмон (22 удаа) , П.Золзаяа (20 удаа) , Т.Ган-Очир (16 удаа) , Ш.Лазина (15 удаа) , Б.Сүхбат (14 удаа) , Б.Насанбат (13 удаа) , Г.Түмэнсайхан (12 удаа) , Г.Бат-Оргил (11 удаа) , Г.Ёндонжамц (11 удаа) , Т.Энхбаяр (11 удаа) , У.Хосбаяр (11 удаа) , Т.Баярсайхан (10 удаа) , Ц.Наранхүү (10 удаа) , Ч.Азжаргал (10 удаа) , С.Нямдорж (10 удаа) зэрэг гишүүдтэй хамгийн олон буюу төчнөөн удаа(нэг баг болж жийсэн аяллын тоо) хамт жийжээ.

Зүгээр л жий.