Д.Цолмон

Улаанбаатар уулын дугуйн клубийн
улаан тэмдэгтэй админ

Д.Цолмон нь 10419 км аяллын зам туулан "Дөрвөн зүг улаан тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Туулсан замын урт

Клубийн аяллын үеэр нийт 10419 км зам туулсан.

Өндөр авалт

Клубийн аяллын үеэр нийт 86249 м өгссөн.

Нийт аяллын тоо

Клубийн 102 аялалд оролцсон.

Хоногийн аялал

Клубээс зохиодог хоногийн аялалд 21 удаа оролцсон.

Олон хоногийн аялал

Клубээс зохиодог олон хоногийн аялалд 2 удаа оролцсон.

Хоногоор аялагч

Оролцсон аяллын 22.55 хувь нь нэг болон олон хоногийнх байна.

УБ 240/24 челленж

УБ 240/24 челленжид 1 удаа амжилттай оролцсон.

Хамгийн идэвхтэй үе

2023 онд хамгийн олон буюу 21 удаа аялсан.

Идэвхийн оноо

Клубийн админ тул идэвхийн оноо зэргээр эрэмбэлэх зарим жагсаалтад байр эзэлдэггүй.

Д.Цолмон нь Э.Ожго (74 удаа) , П.Золзаяа (68 удаа) , Ж.Октябрь (49 удаа) , Г.Махгал (43 удаа) , Б.Жавхлантөгс (39 удаа) , Б.Баттөмөр (39 удаа) , Н.Төгөлдөр (37 удаа) , Б.Насанбат (35 удаа) , С.Мөнхбат (34 удаа) , Б.Батжаргал (33 удаа) , Г.Ганбаяр (33 удаа) , Б.Бадрах (33 удаа) , П.Батмөнх (32 удаа) , Ш.Мөнгөнсүх (32 удаа) , Ц.Наранхүү (30 удаа) , С.Бадрал (27 удаа) , Б.Сүхбат (26 удаа) , Ч.Азжаргал (25 удаа) , Ч.Мажигсүрэн (24 удаа) , Д.Баасансүрэн (24 удаа) , Г.Бат-Оргил (24 удаа) , М.Урсгал (24 удаа) , Д.Мөнхнаст (23 удаа) , Т.Ган-Очир (23 удаа) , Д.Жамъяндорж (23 удаа) зэрэг гишүүдтэй хамгийн олон буюу төчнөөн удаа(нэг баг болж жийсэн аяллын тоо) хамт жийжээ.

Зүгээр л жий.