Д.Цолмон

Улаанбаатар уулын дугуйн клубийн
улаан тэмдэгтэй гишүүн

Д.Цолмон нь 9441 км аяллын зам туулан "Дөрвөн зүг улаан тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Туулсан замын урт

Клубийн аяллын үеэр нийт 9441 км зам туулсан.

Өндөр авалт

Клубийн аяллын үеэр нийт 77898 м өгссөн.

Нийт аяллын тоо

Клубийн 90 аялалд оролцсон.

Хамгийн идэвхтэй үе

2019 онд хамгийн олон буюу 22 удаа аялсан.

Хоногийн аялал

Клубээс зохиодог хоногийн аялалд 18 удаа оролцсон.

Олон хоногийн аялал

Клубээс зохиодог олон хоногийн аялалд 2 удаа оролцсон.

УБ 240/24 челленж

УБ 240/24 челленжид 1 удаа амжилттай оролцсон.

Д.Цолмон нь Э.Ожго (62 удаа) , П.Золзаяа (58 удаа) , Ж.Октябрь (40 удаа) , Н.Төгөлдөр (35 удаа) , Г.Ганбаяр (33 удаа) , Г.Махгал (33 удаа) , Б.Насанбат (32 удаа) , Б.Батжаргал (31 удаа) , Б.Жавхлантөгс (31 удаа) , Б.Баттөмөр (30 удаа) , С.Мөнхбат (29 удаа) , С.Бадрал (27 удаа) , Ш.Мөнгөнсүх (27 удаа) , Б.Бадрах (26 удаа) , Ц.Наранхүү (25 удаа) , П.Батмөнх (25 удаа) , Ч.Мажигсүрэн (24 удаа) , М.Урсгал (24 удаа) , Г.Бат-Оргил (23 удаа) , О.Адъяасүрэн (22 удаа) , Т.Баярсайхан (21 удаа) , Ч.Азжаргал (21 удаа) , Д.Жамъяндорж (20 удаа) , Д.Баасансүрэн (19 удаа) , Д.Мөнхнаст (19 удаа) зэрэг гишүүдтэй хамгийн олон буюу төчнөөн удаа(нэг баг болж жийсэн аяллын тоо) хамт жийжээ.

Зүгээр л жий.