Э.Ожго

Улаанбаатар уулын дугуйн клубийн
ягаан тэмдэгтэй админ

Э.Ожго нь 26806 км аяллын зам туулан "Монгол улс ягаан тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Туулсан замын урт

Клубийн аяллын үеэр нийт 26806 км зам туулсан.

Өндөр авалт

Клубийн аяллын үеэр нийт 246960 м өгссөн.

Нийт аяллын тоо

Клубийн 240 аялалд оролцсон.

Хоногийн аялал

Клубээс зохиодог хоногийн аялалд 30 удаа оролцсон.

Олон хоногийн аялал

Клубээс зохиодог олон хоногийн аялалд 10 удаа оролцсон.

Хоногоор аялагч

Оролцсон аяллын 16.67 хувь нь нэг болон олон хоногийнх байна.

УБ 240/24 аялал

УБ 240/24 аялалд 3 удаа амжилттай оролцсон.

Долоон давааны сорилго

Долоон давааны сорилгыг 3 удаа давсан.

Хамгийн идэвхтэй үе

2017 онд хамгийн олон буюу 41 удаа аялсан.

Идэвхийн оноо

Клубийн админ тул идэвхийн оноо зэргээр эрэмбэлэх зарим жагсаалтад байр эзэлдэггүй.

Э.Ожго нь Ж.Октябрь (80 удаа) , Ч.Мажигсүрэн (79 удаа) , Д.Цолмон (77 удаа) , Т.Баярсайхан (76 удаа) , П.Золзаяа (69 удаа) , Г.Махгал (61 удаа) , Б.Баттөмөр (60 удаа) , У.Одбаяр (58 удаа) , Б.Батжаргал (58 удаа) , Б.Жавхлантөгс (58 удаа) , Ц.Наранхүү (57 удаа) , Б.Насанбат (55 удаа) , С.Мөнхбат (54 удаа) , Г.Ганбаяр (53 удаа) , Н.Төгөлдөр (51 удаа) , Б.Бадрах (50 удаа) , Э.Уянга (50 удаа) , П.Батмөнх (48 удаа) , С.Бадрал (46 удаа) , Д.Мөнхнаст (46 удаа) , Н.Ууганбаяр (43 удаа) , Ш.Мөнгөнсүх (41 удаа) , А.Эрдэнэдулам (39 удаа) , Т.Ган-Очир (37 удаа) , Д.Баасансүрэн (36 удаа) зэрэг гишүүдтэй хамгийн олон буюу төчнөөн удаа(нэг баг болж жийсэн аяллын тоо) хамт жийжээ.

Зүгээр л жий.