Э.Ожго

Улаанбаатар уулын дугуйн клубийн
ягаан тэмдэгтэй гишүүн

Э.Ожго нь 25379 км аяллын зам туулан "Монгол улс ягаан тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Туулсан замын урт

Клубийн аяллын үеэр нийт 25379 км зам туулсан.

Өндөр авалт

Клубийн аяллын үеэр нийт 233411 м өгссөн.

Нийт аяллын тоо

Клубийн 221 аялалд оролцсон.

Хамгийн идэвхтэй үе

2017 онд хамгийн олон буюу 42 удаа аялсан.

Хоногийн аялал

Клубээс зохиодог хоногийн аялалд 26 удаа оролцсон.

Олон хоногийн аялал

Клубээс зохиодог олон хоногийн аялалд 10 удаа оролцсон.

УБ 240/24 челленж

УБ 240/24 челленжид 3 удаа амжилттай оролцсон.

Долоон давааны сорилго

Долоон давааны сорилгыг 3 удаа давсан.

Э.Ожго нь Ч.Мажигсүрэн (79 удаа) , Т.Баярсайхан (75 удаа) , Ж.Октябрь (68 удаа) , Д.Цолмон (62 удаа) , Б.Батжаргал (56 удаа) , П.Золзаяа (56 удаа) , У.Одбаяр (53 удаа) , Г.Ганбаяр (53 удаа) , Б.Насанбат (50 удаа) , Э.Уянга (50 удаа) , Ц.Наранхүү (50 удаа) , Н.Төгөлдөр (49 удаа) , Б.Баттөмөр (49 удаа) , С.Бадрал (46 удаа) , Г.Махгал (46 удаа) , Б.Жавхлантөгс (46 удаа) , С.Мөнхбат (43 удаа) , Н.Ууганбаяр (43 удаа) , Д.Мөнхнаст (41 удаа) , Б.Бадрах (40 удаа) , А.Эрдэнэдулам (39 удаа) , П.Батмөнх (38 удаа) , С.Энхбаатар (36 удаа) , О.Адъяасүрэн (35 удаа) , Ш.Мөнгөнсүх (34 удаа) зэрэг гишүүдтэй хамгийн олон буюу төчнөөн удаа(нэг баг болж жийсэн аяллын тоо) хамт жийжээ.

Зүгээр л жий.