П.Золзаяа

Улаанбаатар уулын дугуйн клубийн
улаан тэмдэгтэй гишүүн

П.Золзаяа нь 11233 км аяллын зам туулан "Дөрвөн зүг улаан тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Туулсан замын урт

Клубийн аяллын үеэр нийт 11233 км зам туулсан.

Өндөр авалт

Клубийн аяллын үеэр нийт 96235 м өгссөн.

Нийт аяллын тоо

Клубийн 106 аялалд оролцсон.

Хоногийн аялал

Клубээс зохиодог хоногийн аялалд 21 удаа оролцсон.

Олон хоногийн аялал

Клубээс зохиодог олон хоногийн аялалд 3 удаа оролцсон.

Хоногоор аялагч

Оролцсон аяллын 22.64 хувь нь нэг болон олон хоногийнх байна.

Хамгийн идэвхтэй үе

2022 онд хамгийн олон буюу 24 удаа аялсан.

Идэвхийн оноо

Идэвхийн онооны жагсаалтыг 1 удаа тэргүүлсэн.

П.Золзаяа нь Э.Ожго (69 удаа) , Д.Цолмон (69 удаа) , Ж.Октябрь (49 удаа) , Б.Жавхлантөгс (43 удаа) , П.Батмөнх (43 удаа) , Г.Махгал (42 удаа) , С.Мөнхбат (42 удаа) , Б.Баттөмөр (42 удаа) , Б.Бадрах (39 удаа) , Н.Төгөлдөр (34 удаа) , Ц.Наранхүү (34 удаа) , Ш.Мөнгөнсүх (33 удаа) , Б.Насанбат (32 удаа) , Г.Ганбаяр (30 удаа) , Б.Батжаргал (29 удаа) , Д.Баасансүрэн (27 удаа) , Д.Мөнхнаст (27 удаа) , С.Бадрал (26 удаа) , Т.Ган-Очир (26 удаа) , Д.Жамъяндорж (26 удаа) , Ч.Азжаргал (26 удаа) , Ч.Мажигсүрэн (24 удаа) , Г.Бат-Оргил (24 удаа) , Э.Ууганбаяр (24 удаа) , М.Урсгал (24 удаа) зэрэг гишүүдтэй хамгийн олон буюу төчнөөн удаа(нэг баг болж жийсэн аяллын тоо) хамт жийжээ.

Мөн П.Золзаяа нь клубийн гишүүдийн өдрийн аяллын идэвхийн онооны жагсаалтыг 2022 онд 1 удаа тэргүүлсэн.

Зүгээр л жий.