С.Мөнхбат

Улаанбаатар уулын дугуйн клубийн
улаан тэмдэгтэй гишүүн

С.Мөнхбат нь 9269 км аяллын зам туулан "Дөрвөн зүг улаан тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Туулсан замын урт

Клубийн аяллын үеэр нийт 9269 км зам туулсан.

Өндөр авалт

Клубийн аяллын үеэр нийт 79621 м өгссөн.

Нийт аяллын тоо

Клубийн 85 аялалд оролцсон.

Хоногийн аялал

Клубээс зохиодог хоногийн аялалд 11 удаа оролцсон.

Олон хоногийн аялал

Клубээс зохиодог олон хоногийн аялалд 1 удаа оролцсон.

УБ 240/24 аялал

УБ 240/24 аялалд 2 удаа амжилттай оролцсон.

Долоон давааны сорилго

Долоон давааны сорилгыг 1 удаа давсан.

Хамгийн идэвхтэй үе

2023 онд хамгийн олон буюу 36 удаа аялсан.

Идэвхийн оноо

Идэвхийн онооны жагсаалтыг 11 удаа тэргүүлсэн.

2023 оны 12 сарын 31 өдрийн байдлаар

С.Мөнхбат нь Г.Махгал (59 удаа) , Б.Жавхлантөгс (58 удаа) , Б.Баттөмөр (55 удаа) , Э.Ожго (54 удаа) , П.Золзаяа (42 удаа) , Ш.Мөнгөнсүх (40 удаа) , Ж.Октябрь (38 удаа) , Д.Цолмон (37 удаа) , Б.Бадрах (36 удаа) , П.Батмөнх (36 удаа) , Д.Жамъяндорж (36 удаа) , Т.Ган-Очир (35 удаа) , О.Адъяасүрэн (32 удаа) , Б.Сүхбат (27 удаа) , Г.Ёндонжамц (26 удаа) , Ш.Лазина (18 удаа) , Э.Ууганбаяр (17 удаа) , Ч.Азжаргал (17 удаа) , Б.Элбэгзаяа (16 удаа) , У.Хосбаяр (16 удаа) , Ж.Батдаваа (15 удаа) , Б.Насанбат (14 удаа) , Н.Даваасүрэн (14 удаа) , Т.Баярсайхан (13 удаа) , У.Одбаяр (12 удаа) зэрэг гишүүдтэй хамгийн олон буюу төчнөөн удаа(нэг баг болж жийсэн аяллын тоо) хамт жийжээ.

Мөн С.Мөнхбат нь клубийн гишүүдийн өдрийн аяллын идэвхийн онооны жагсаалтыг 2022 оноос 2023 онд нийт 11 удаа үүнээс 7 удаад нь дараалан тэргүүлсэн. Идэвхийн онооны тэргүүллийн энэхүү статистик мэдээг 2023 оны 12 сарын 31 өдрийн байдлаар гаргав.

Зүгээр л жий.