Б.Бадрах

Улаанбаатар уулын дугуйн клубийн
улаан тэмдэгтэй гишүүн

Б.Бадрах нь 8304 км аяллын зам туулан "Дөрвөн зүг улаан тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Туулсан замын урт

Клубийн аяллын үеэр нийт 8304 км зам туулсан.

Өндөр авалт

Клубийн аяллын үеэр нийт 75969 м өгссөн.

Нийт аяллын тоо

Клубийн 84 аялалд оролцсон.

Хоногийн аялал

Клубээс зохиодог хоногийн аялалд 2 удаа оролцсон.

УБ 240/24 аялал

УБ 240/24 аялалд 2 удаа амжилттай оролцсон.

Долоон давааны сорилго

Долоон давааны сорилгыг 1 удаа давсан.

Хамгийн идэвхтэй үе

2023 онд хамгийн олон буюу 29 удаа аялсан.

Идэвхийн оноо

Идэвхийн онооны жагсаалтыг 8 удаа тэргүүлсэн.

2023 оны 12 сарын 31 өдрийн байдлаар

Б.Бадрах нь Э.Ожго (50 удаа) , Г.Махгал (46 удаа) , Ж.Октябрь (43 удаа) , Б.Баттөмөр (42 удаа) , Б.Жавхлантөгс (41 удаа) , П.Золзаяа (39 удаа) , П.Батмөнх (38 удаа) , С.Мөнхбат (36 удаа) , Д.Цолмон (34 удаа) , Т.Ган-Очир (31 удаа) , Ч.Азжаргал (31 удаа) , Ш.Мөнгөнсүх (28 удаа) , О.Адъяасүрэн (28 удаа) , Г.Ёндонжамц (26 удаа) , Д.Баасансүрэн (23 удаа) , С.Бадрал (23 удаа) , Ц.Наранхүү (23 удаа) , Б.Насанбат (22 удаа) , Б.Сүхбат (22 удаа) , Н.Төгөлдөр (21 удаа) , О.Тэмүүлэн (20 удаа) , Т.Баярсайхан (19 удаа) , Д.Мөнхнаст (19 удаа) , Д.Жамъяндорж (18 удаа) , Ж.Батдаваа (18 удаа) зэрэг гишүүдтэй хамгийн олон буюу төчнөөн удаа(нэг баг болж жийсэн аяллын тоо) хамт жийжээ.

Мөн Б.Бадрах нь клубийн гишүүдийн өдрийн аяллын идэвхийн онооны жагсаалтыг 2021 оноос 2023 онд нийт 8 удаа үүнээс 4 удаад нь дараалан тэргүүлсэн. Идэвхийн онооны тэргүүллийн энэхүү статистик мэдээг 2023 оны 12 сарын 31 өдрийн байдлаар гаргав.

Зүгээр л жий.