П.Батмөнх

Улаанбаатар уулын дугуйн клубийн
улбар шар тэмдэгтэй гишүүн

П.Батмөнх нь 6857 км аяллын зам туулан "Өмнөд хязгаар улбар шар тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Туулсан замын урт

Клубийн аяллын үеэр нийт 6857 км зам туулсан.

Өндөр авалт

Клубийн аяллын үеэр нийт 65061 м өгссөн.

Нийт аяллын тоо

Клубийн 70 аялалд оролцсон.

Хоногийн аялал

Клубээс зохиодог хоногийн аялалд 5 удаа оролцсон.

Олон хоногийн аялал

Клубээс зохиодог олон хоногийн аялалд 1 удаа оролцсон.

Долоон давааны сорилго

Долоон давааны сорилгыг 2 удаа давсан.

Хамгийн идэвхтэй үе

2022 онд хамгийн олон буюу 25 удаа аялсан.

П.Батмөнх нь Э.Ожго (40 удаа) , П.Золзаяа (34 удаа) , Г.Махгал (33 удаа) , Б.Жавхлантөгс (33 удаа) , Б.Баттөмөр (32 удаа) , Б.Бадрах (31 удаа) , С.Мөнхбат (30 удаа) , Ж.Октябрь (28 удаа) , Д.Цолмон (26 удаа) , О.Адъяасүрэн (25 удаа) , Ш.Мөнгөнсүх (21 удаа) , Т.Ган-Очир (20 удаа) , Б.Сүхбат (17 удаа) , Ц.Наранхүү (16 удаа) , Ч.Азжаргал (16 удаа) , Д.Жамъяндорж (15 удаа) , Э.Ууганбаяр (14 удаа) , Д.Мөнхнаст (13 удаа) , Б.Насанбат (12 удаа) , Г.Ганбаяр (12 удаа) , Т.Баярсайхан (12 удаа) , Г.Бат-Оргил (12 удаа) , Д.Баасансүрэн (11 удаа) , Ш.Лазина (11 удаа) , У.Хосбаяр (11 удаа) зэрэг гишүүдтэй хамгийн олон буюу төчнөөн удаа(нэг баг болж жийсэн аяллын тоо) хамт жийжээ.

Зүгээр л жий.