П.Батмөнх

Улаанбаатар уулын дугуйн клубийн
улбар шар тэмдэгтэй гишүүн

П.Батмөнх нь 7875 км аяллын зам туулан "Өмнөд хязгаар улбар шар тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Туулсан замын урт

Клубийн аяллын үеэр нийт 7875 км зам туулсан.

Өндөр авалт

Клубийн аяллын үеэр нийт 73875 м өгссөн.

Нийт аяллын тоо

Клубийн 81 аялалд оролцсон.

Хоногийн аялал

Клубээс зохиодог хоногийн аялалд 5 удаа оролцсон.

Олон хоногийн аялал

Клубээс зохиодог олон хоногийн аялалд 1 удаа оролцсон.

Долоон давааны сорилго

Долоон давааны сорилгыг 2 удаа давсан.

Хамгийн идэвхтэй үе

2022 онд хамгийн олон буюу 25 удаа аялсан.

Идэвхийн оноо

Идэвхийн онооны жагсаалтыг 4 удаа тэргүүлсэн.

П.Батмөнх нь Э.Ожго (48 удаа) , Г.Махгал (44 удаа) , П.Золзаяа (43 удаа) , Б.Жавхлантөгс (43 удаа) , Б.Баттөмөр (42 удаа) , Ж.Октябрь (38 удаа) , Б.Бадрах (38 удаа) , С.Мөнхбат (36 удаа) , Д.Цолмон (34 удаа) , Т.Ган-Очир (31 удаа) , Ш.Мөнгөнсүх (28 удаа) , Б.Сүхбат (26 удаа) , О.Адъяасүрэн (25 удаа) , Ц.Наранхүү (23 удаа) , Д.Баасансүрэн (20 удаа) , Ч.Азжаргал (19 удаа) , Б.Насанбат (17 удаа) , Д.Мөнхнаст (17 удаа) , Д.Жамъяндорж (17 удаа) , Г.Ёндонжамц (17 удаа) , Э.Ууганбаяр (16 удаа) , С.Отгонбаатар (16 удаа) , Т.Баярсайхан (15 удаа) , Б.Элбэгзаяа (15 удаа) , Г.Бат-Оргил (14 удаа) зэрэг гишүүдтэй хамгийн олон буюу төчнөөн удаа(нэг баг болж жийсэн аяллын тоо) хамт жийжээ.

Мөн П.Батмөнх нь клубийн гишүүдийн өдрийн аяллын идэвхийн онооны жагсаалтыг 2022 онд 4 удаа дараалан тэргүүлсэн.

Зүгээр л жий.