П.Батмөнх

Улаанбаатар уулын дугуйн клубийн
улбар шар тэмдэгтэй гишүүн

П.Батмөнх нь 6629 км аяллын зам туулан "Өмнөд хязгаар улбар шар тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Туулсан замын урт

Клубийн аяллын үеэр нийт 6629 км зам туулсан.

Өндөр авалт

Клубийн аяллын үеэр нийт 62137 м өгссөн.

Нийт аяллын тоо

Клубийн 67 аялалд оролцсон.

Хамгийн идэвхтэй үе

2022 онд хамгийн олон буюу 25 удаа аялсан.

Хоногийн аялал

Клубээс зохиодог хоногийн аялалд 5 удаа оролцсон.

Олон хоногийн аялал

Клубээс зохиодог олон хоногийн аялалд 1 удаа оролцсон.

Долоон давааны сорилго

Долоон давааны сорилгыг 2 удаа давсан.

П.Батмөнх нь Э.Ожго (38 удаа) , П.Золзаяа (30 удаа) , Б.Жавхлантөгс (30 удаа) , Г.Махгал (29 удаа) , Б.Баттөмөр (29 удаа) , Б.Бадрах (27 удаа) , С.Мөнхбат (26 удаа) , Д.Цолмон (25 удаа) , Ж.Октябрь (25 удаа) , О.Адъяасүрэн (24 удаа) , Ш.Мөнгөнсүх (19 удаа) , Т.Ган-Очир (17 удаа) , Б.Сүхбат (16 удаа) , Ц.Наранхүү (15 удаа) , Э.Ууганбаяр (14 удаа) , Д.Жамъяндорж (14 удаа) , Д.Мөнхнаст (13 удаа) , Ч.Азжаргал (13 удаа) , Б.Насанбат (12 удаа) , Г.Ганбаяр (12 удаа) , Т.Баярсайхан (12 удаа) , Г.Бат-Оргил (12 удаа) , Н.Төгөлдөр (10 удаа) , Б.Батжаргал (10 удаа) , Т.Энхбаяр (10 удаа) зэрэг гишүүдтэй хамгийн олон буюу төчнөөн удаа(нэг баг болж жийсэн аяллын тоо) хамт жийжээ.

Зүгээр л жий.