Ч.Азжаргал

Улаанбаатар уулын дугуйн клубийн
улбар шар тэмдэгтэй гишүүн

Ч.Азжаргал нь 4812 км аяллын зам туулан "Өмнөд хязгаар улбар шар тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Туулсан замын урт

Клубийн аяллын үеэр нийт 4812 км зам туулсан.

Өндөр авалт

Клубийн аяллын үеэр нийт 39724 м өгссөн.

Нийт аяллын тоо

Клубийн 42 аялалд оролцсон.

Хамгийн идэвхтэй үе

2020 онд хамгийн олон буюу 16 удаа аялсан.

Хоногийн аялал

Клубээс зохиодог хоногийн аялалд 2 удаа оролцсон.

УБ 240/24 челленж

УБ 240/24 челленжид 1 удаа амжилттай оролцсон.

Долоон давааны сорилго

Долоон давааны сорилгыг 3 удаа давсан.

Ч.Азжаргал нь Б.Бадрах (24 удаа) , Э.Ожго (23 удаа) , С.Бадрал (22 удаа) , Д.Цолмон (21 удаа) , П.Золзаяа (20 удаа) , Ж.Октябрь (18 удаа) , Н.Төгөлдөр (17 удаа) , Г.Бат-Оргил (16 удаа) , О.Тэмүүлэн (16 удаа) , Б.Баттөмөр (15 удаа) , Г.Ганбаяр (14 удаа) , М.Урсгал (14 удаа) , Б.Насанбат (13 удаа) , Б.Батжаргал (13 удаа) , Д.Баасансүрэн (13 удаа) , Т.Баярсайхан (13 удаа) , Ц.Наранхүү (13 удаа) , П.Батмөнх (13 удаа) , Д.Мөнхнаст (13 удаа) , Ш.Мөнгөнсүх (13 удаа) , Г.Махгал (12 удаа) , С.Мөнхбат (12 удаа) , Ч.Мажигсүрэн (11 удаа) , Б.Жавхлантөгс (11 удаа) , А.Эрдэнэдулам (11 удаа) зэрэг гишүүдтэй хамгийн олон буюу төчнөөн удаа(нэг баг болж жийсэн аяллын тоо) хамт жийжээ.

Зүгээр л жий.