Ч.Мажигсүрэн

Улаанбаатар уулын дугуйн клубийн
улаан тэмдэгтэй гишүүн

Ч.Мажигсүрэн нь 10854 км аяллын зам туулан "Дөрвөн зүг улаан тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Туулсан замын урт

Клубийн аяллын үеэр нийт 10854 км зам туулсан.

Өндөр авалт

Клубийн аяллын үеэр нийт 94828 м өгссөн.

Нийт аяллын тоо

Клубийн 98 аялалд оролцсон.

Хоногийн аялал

Клубээс зохиодог хоногийн аялалд 12 удаа оролцсон.

Олон хоногийн аялал

Клубээс зохиодог олон хоногийн аялалд 2 удаа оролцсон.

УБ 240/24 челленж

УБ 240/24 челленжид 3 удаа амжилттай оролцсон.

Долоон давааны сорилго

Долоон давааны сорилгыг 2 удаа давсан.

Хамгийн идэвхтэй үе

2019 онд хамгийн олон буюу 28 удаа аялсан.

Идэвхийн оноо

Идэвхийн онооны жагсаалтыг 24 удаа тэргүүлсэн.

Ч.Мажигсүрэн нь Э.Ожго (79 удаа) , Т.Баярсайхан (48 удаа) , Э.Уянга (43 удаа) , Н.Төгөлдөр (42 удаа) , У.Одбаяр (41 удаа) , Г.Ганбаяр (40 удаа) , Б.Батжаргал (37 удаа) , С.Бадрал (35 удаа) , Н.Ууганбаяр (35 удаа) , Ж.Октябрь (34 удаа) , Ц.Наранхүү (34 удаа) , Д.Сонинбаяр (32 удаа) , Д.Мөнхнаст (30 удаа) , Б.Насанбат (29 удаа) , Г.Түвшинтөгс (29 удаа) , С.Гарьд (28 удаа) , П.Золзаяа (24 удаа) , Д.Цолмон (24 удаа) , С.Батсуурь (24 удаа) , Г.Манлай (24 удаа) , А.Эрдэнэдулам (23 удаа) , Д.Баасансүрэн (21 удаа) , С.Энхбаатар (21 удаа) , Д.Ганбат (20 удаа) , Г.Гүндалай (20 удаа) зэрэг гишүүдтэй хамгийн олон буюу төчнөөн удаа(нэг баг болж жийсэн аяллын тоо) хамт жийжээ.

Мөн Ч.Мажигсүрэн нь клубийн гишүүдийн өдрийн аяллын идэвхийн онооны жагсаалтыг 2017 оноос 2019 онд нийт 24 удаа үүнээс 15 удаад нь дараалан тэргүүлсэн.

Зүгээр л жий.