А.Эрдэнэдулам

Улаанбаатар уулын дугуйн клубийн
улбар шар тэмдэгтэй гишүүн

А.Эрдэнэдулам нь 5359 км аяллын зам туулан "Өмнөд хязгаар улбар шар тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Туулсан замын урт

Клубийн аяллын үеэр нийт 5359 км зам туулсан.

Өндөр авалт

Клубийн аяллын үеэр нийт 44100 м өгссөн.

Нийт аяллын тоо

Клубийн 46 аялалд оролцсон.

Хоногийн аялал

Клубээс зохиодог хоногийн аялалд 3 удаа оролцсон.

Олон хоногийн аялал

Клубээс зохиодог олон хоногийн аялалд 2 удаа оролцсон.

Долоон давааны сорилго

Долоон давааны сорилгыг 1 удаа давсан.

Хамгийн идэвхтэй үе

2018 онд хамгийн олон буюу 11 удаа аялсан.

А.Эрдэнэдулам нь Э.Ожго (39 удаа) , Ч.Мажигсүрэн (23 удаа) , С.Бадрал (23 удаа) , Э.Уянга (23 удаа) , Т.Баярсайхан (21 удаа) , У.Одбаяр (20 удаа) , Г.Ганбаяр (20 удаа) , Н.Төгөлдөр (18 удаа) , Ж.Октябрь (18 удаа) , Б.Батжаргал (15 удаа) , Д.Мөнхнаст (15 удаа) , Ц.Наранхүү (14 удаа) , Н.Ууганбаяр (14 удаа) , П.Золзаяа (13 удаа) , Д.Цолмон (13 удаа) , Д.Ганбат (13 удаа) , Б.Насанбат (12 удаа) , Б.Бадрах (12 удаа) , Ц.Гантулга (12 удаа) , Г.Бат-Оргил (11 удаа) , Ч.Азжаргал (11 удаа) , С.Гарьд (11 удаа) , Б.Баттөмөр (10 удаа) , Д.Сонинбаяр (10 удаа) , А.Батхуяг (10 удаа) зэрэг гишүүдтэй хамгийн олон буюу төчнөөн удаа(нэг баг болж жийсэн аяллын тоо) хамт жийжээ.

Зүгээр л жий.