Т.Баярсайхан

Улаанбаатар уулын дугуйн клубийн
улаан тэмдэгтэй гишүүн

Т.Баярсайхан нь 8271 км аяллын зам туулан "Дөрвөн зүг улаан тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Туулсан замын урт

Клубийн аяллын үеэр нийт 8271 км зам туулсан.

Өндөр авалт

Клубийн аяллын үеэр нийт 64277 м өгссөн.

Нийт аяллын тоо

Клубийн 92 аялалд оролцсон.

Хоногийн аялал

Клубээс зохиодог хоногийн аялалд 2 удаа оролцсон.

УБ 240/24 аялал

УБ 240/24 аялалд 3 удаа амжилттай оролцсон.

Хамгийн идэвхтэй үе

2017 онд хамгийн олон буюу 26 удаа аялсан.

Идэвхийн оноо

Идэвхийн онооны жагсаалтыг 18 удаа тэргүүлсэн.

Т.Баярсайхан нь Э.Ожго (76 удаа) , Ч.Мажигсүрэн (48 удаа) , Ж.Октябрь (35 удаа) , У.Одбаяр (33 удаа) , Э.Уянга (31 удаа) , Н.Төгөлдөр (29 удаа) , Ц.Наранхүү (28 удаа) , Н.Ууганбаяр (27 удаа) , Б.Батжаргал (26 удаа) , Г.Ганбаяр (26 удаа) , С.Бадрал (25 удаа) , Б.Насанбат (24 удаа) , С.Энхбаатар (24 удаа) , Г.Түвшинтөгс (23 удаа) , Д.Цолмон (22 удаа) , Д.Мөнхнаст (22 удаа) , Д.Ганбат (22 удаа) , А.Эрдэнэдулам (21 удаа) , П.Золзаяа (20 удаа) , Ч.Ганболд (20 удаа) , Д.Баасансүрэн (19 удаа) , Б.Бадрах (19 удаа) , Д.Сонинбаяр (19 удаа) , С.Батсуурь (19 удаа) , Г.Манлай (19 удаа) зэрэг гишүүдтэй хамгийн олон буюу төчнөөн удаа(нэг баг болж жийсэн аяллын тоо) хамт жийжээ.

Мөн Т.Баярсайхан нь клубийн гишүүдийн өдрийн аяллын идэвхийн онооны жагсаалтыг 2017 онд 18 удаа дараалан тэргүүлсэн.

Зүгээр л жий.