Т.Баярсайхан

Улаанбаатар уулын дугуйн клубийн
улбар шар тэмдэгтэй гишүүн

Т.Баярсайхан нь 7945 км аяллын зам туулан "Өмнөд хязгаар улбар шар тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Туулсан замын урт

Клубийн аяллын үеэр нийт 7945 км зам туулсан.

Өндөр авалт

Клубийн аяллын үеэр нийт 61449 м өгссөн.

Нийт аяллын тоо

Клубийн 89 аялалд оролцсон.

Хоногийн аялал

Клубээс зохиодог хоногийн аялалд 2 удаа оролцсон.

УБ 240/24 челленж

УБ 240/24 челленжид 3 удаа амжилттай оролцсон.

Хамгийн идэвхтэй үе

2017 онд хамгийн олон буюу 26 удаа аялсан.

Идэвхийн оноо

Идэвхийн онооны жагсаалтыг 18 удаа тэргүүлсэн.

Т.Баярсайхан нь Э.Ожго (75 удаа) , Ч.Мажигсүрэн (48 удаа) , У.Одбаяр (32 удаа) , Ж.Октябрь (32 удаа) , Э.Уянга (31 удаа) , Н.Төгөлдөр (28 удаа) , Н.Ууганбаяр (27 удаа) , Б.Батжаргал (26 удаа) , Г.Ганбаяр (26 удаа) , Ц.Наранхүү (26 удаа) , С.Бадрал (25 удаа) , С.Энхбаатар (24 удаа) , Б.Насанбат (23 удаа) , Г.Түвшинтөгс (23 удаа) , Д.Мөнхнаст (22 удаа) , Д.Цолмон (21 удаа) , А.Эрдэнэдулам (21 удаа) , Д.Ганбат (20 удаа) , Ч.Ганболд (20 удаа) , С.Батсуурь (19 удаа) , Г.Манлай (19 удаа) , П.Золзаяа (18 удаа) , Б.Бадрах (18 удаа) , С.Гарьд (18 удаа) , Д.Баасансүрэн (17 удаа) зэрэг гишүүдтэй хамгийн олон буюу төчнөөн удаа(нэг баг болж жийсэн аяллын тоо) хамт жийжээ.

Мөн Т.Баярсайхан нь клубийн гишүүдийн өдрийн аяллын идэвхийн онооны жагсаалтыг 2017 онд 18 удаа дараалан тэргүүлсэн.

Зүгээр л жий.