С.Батсуурь

Улаанбаатар уулын дугуйн клубийн
шар тэмдэгтэй гишүүн

С.Батсуурь нь 3905 км аяллын зам туулан "Умард хязгаар шар тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Туулсан замын урт

Клубийн аяллын үеэр нийт 3905 км зам туулсан.

Нийт аяллын тоо

Клубийн 31 аялалд оролцсон.

Хоногийн аялал

Клубээс зохиодог хоногийн аялалд 4 удаа оролцсон.

УБ 240/24 аялал

УБ 240/24 аялалд 2 удаа амжилттай оролцсон.

Хамгийн идэвхтэй үе

2017 онд хамгийн олон буюу 18 удаа аялсан.

Идэвхийн оноо

Идэвхийн онооны жагсаалтыг 2 удаа тэргүүлсэн.

С.Батсуурь нь Э.Ожго (26 удаа) , Ч.Мажигсүрэн (24 удаа) , Т.Баярсайхан (19 удаа) , Г.Түвшинтөгс (14 удаа) , Н.Ууганбаяр (13 удаа) , А.Тэмүүжин (13 удаа) , Г.Манлай (13 удаа) , У.Одбаяр (12 удаа) , Ц.Наранхүү (12 удаа) , Э.Уянга (12 удаа) , Д.Сонинбаяр (10 удаа) , С.Батмөнх (10 удаа) , Г.Ганбаяр (8 удаа) , Ч.Ганболд (8 удаа) , Д.Мөнхнаст (7 удаа) , А.Эрдэнэдулам (7 удаа) , С.Гарьд (7 удаа) , Г.Цэрэндорж (7 удаа) , Ж.Октябрь (6 удаа) , Б.Батжаргал (6 удаа) , Д.Ганбат (6 удаа) , Г.Гүндалай (6 удаа) , П.Чинболд (6 удаа) , Ж.Нанзаддорж (6 удаа) , Т.Мэндсайхан (6 удаа) зэрэг гишүүдтэй хамгийн олон буюу төчнөөн удаа(нэг баг болж жийсэн аяллын тоо) хамт жийжээ.

Мөн С.Батсуурь нь клубийн гишүүдийн өдрийн аяллын идэвхийн онооны жагсаалтыг 2017 онд 2 удаа дараалан тэргүүлсэн.

Зүгээр л жий.