О.Маралгоо

Улаанбаатар уулын дугуйн клубийн
цэнхэр тэмдэгтэй гишүүн

О.Маралгоо нь 1497 км аяллын зам туулан "Умард өмнөд цэнхэр тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Туулсан замын урт

Клубийн аяллын үеэр нийт 1497 км зам туулсан.

Өндөр авалт

Клубийн аяллын үеэр нийт 13220 м өгссөн.

Нийт аяллын тоо

Клубийн 17 аялалд оролцсон.

Хоногийн аялал

Клубээс зохиодог хоногийн аялалд 2 удаа оролцсон.

Хамгийн идэвхтэй үе

2021 онд хамгийн олон буюу 6 удаа аялсан.

О.Маралгоо нь Д.Цолмон (16 удаа) , П.Золзаяа (13 удаа) , Э.Ожго (12 удаа) , Н.Төгөлдөр (11 удаа) , Ж.Октябрь (11 удаа) , Б.Бадрах (10 удаа) , Б.Батжаргал (9 удаа) , Г.Ганбаяр (9 удаа) , С.Бадрал (9 удаа) , Ц.Наранхүү (8 удаа) , Ч.Азжаргал (8 удаа) , Б.Насанбат (7 удаа) , У.Одбаяр (7 удаа) , Ч.Мажигсүрэн (6 удаа) , Г.Махгал (6 удаа) , Т.Баярсайхан (6 удаа) , Г.Бат-Оргил (6 удаа) , М.Урсгал (6 удаа) , Б.Баттөмөр (5 удаа) , Э.Уянга (5 удаа) , А.Эрдэнэдулам (5 удаа) , Г.Гүндалай (5 удаа) , Г.Ёндонжамц (5 удаа) , О.Тэмүүлэн (5 удаа) , Ц.Энхбаяр (5 удаа) зэрэг гишүүдтэй хамгийн олон буюу төчнөөн удаа(нэг баг болж жийсэн аяллын тоо) хамт жийжээ.

Зүгээр л жий.