Э.Даваасүрэн

Улаанбаатар уулын дугуйн клубийн
цэнхэр тэмдэгтэй гишүүн

Э.Даваасүрэн нь 1835 км аяллын зам туулан "Умард өмнөд цэнхэр тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Туулсан замын урт

Клубийн аяллын үеэр нийт 1835 км зам туулсан.

Өндөр авалт

Клубийн аяллын үеэр нийт 15491 м өгссөн.

Нийт аяллын тоо

Клубийн 18 аялалд оролцсон.

Хамгийн идэвхтэй үе

2019 онд хамгийн олон буюу 7 удаа аялсан.

Хоногийн аялал

Клубээс зохиодог хоногийн аялалд 2 удаа оролцсон.

Э.Даваасүрэн нь С.Бадрал (14 удаа) , Г.Ганбаяр (12 удаа) , Э.Ожго (11 удаа) , Ч.Мажигсүрэн (11 удаа) , Н.Төгөлдөр (10 удаа) , Ж.Октябрь (10 удаа) , Д.Цолмон (8 удаа) , Д.Мөнхнаст (8 удаа) , Б.Батжаргал (7 удаа) , П.Золзаяа (7 удаа) , Г.Бат-Оргил (7 удаа) , С.Гарьд (7 удаа) , Б.Насанбат (6 удаа) , Т.Баярсайхан (6 удаа) , Ц.Наранхүү (6 удаа) , М.Урсгал (6 удаа) , Г.Түвшинтөгс (6 удаа) , С.Энхбаатар (6 удаа) , Н.Даваасамбуу (6 удаа) , Б.Бадрах (5 удаа) , Ч.Азжаргал (5 удаа) , Д.Сонинбаяр (5 удаа) , О.Дарьхийхүү (5 удаа) , У.Одбаяр (4 удаа) , Д.Баасансүрэн (4 удаа) зэрэг гишүүдтэй хамгийн олон буюу төчнөөн удаа(нэг баг болж жийсэн аяллын тоо) хамт жийжээ.

Зүгээр л жий.