У.Одбаяр

Улаанбаатар уулын дугуйн клубийн
улаан тэмдэгтэй гишүүн

У.Одбаяр нь 11764 км аяллын зам туулан "Дөрвөн зүг улаан тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Туулсан замын урт

Клубийн аяллын үеэр нийт 11764 км зам туулсан.

Өндөр авалт

Клубийн аяллын үеэр нийт 93164 м өгссөн.

Нийт аяллын тоо

Клубийн 75 аялалд оролцсон.

Хоногийн аялал

Клубээс зохиодог хоногийн аялалд 5 удаа оролцсон.

Олон хоногийн аялал

Клубээс зохиодог олон хоногийн аялалд 3 удаа оролцсон.

УБ 240/24 челленж

УБ 240/24 челленжид 2 удаа амжилттай оролцсон.

Долоон давааны сорилго

Долоон давааны сорилгыг 5 удаа давсан.

Хамгийн идэвхтэй үе

2019 онд хамгийн олон буюу 17 удаа аялсан.

У.Одбаяр нь Э.Ожго (57 удаа) , Ч.Мажигсүрэн (41 удаа) , Ж.Октябрь (32 удаа) , Г.Ганбаяр (32 удаа) , Т.Баярсайхан (32 удаа) , Б.Батжаргал (31 удаа) , Ц.Наранхүү (30 удаа) , Э.Уянга (29 удаа) , Н.Төгөлдөр (28 удаа) , Д.Мөнхнаст (27 удаа) , Б.Насанбат (24 удаа) , Д.Сонинбаяр (24 удаа) , С.Бадрал (23 удаа) , Д.Ганбат (22 удаа) , Н.Ууганбаяр (22 удаа) , Д.Цолмон (21 удаа) , А.Эрдэнэдулам (20 удаа) , Д.Баасансүрэн (19 удаа) , С.Гарьд (19 удаа) , П.Золзаяа (18 удаа) , Г.Гүндалай (17 удаа) , Г.Түвшинтөгс (16 удаа) , С.Энхбаатар (16 удаа) , Б.Бадрах (14 удаа) , М.Урсгал (14 удаа) зэрэг гишүүдтэй хамгийн олон буюу төчнөөн удаа(нэг баг болж жийсэн аяллын тоо) хамт жийжээ.

Зүгээр л жий.