У.Одбаяр

Улаанбаатар уулын дугуйн клубийн
улаан тэмдэгтэй гишүүн

У.Одбаяр нь 11420 км аяллын зам туулан "Дөрвөн зүг улаан тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Туулсан замын урт

Клубийн аяллын үеэр нийт 11420 км зам туулсан.

Өндөр авалт

Клубийн аяллын үеэр нийт 90171 м өгссөн.

Нийт аяллын тоо

Клубийн 70 аялалд оролцсон.

Хамгийн идэвхтэй үе

2019 онд хамгийн олон буюу 19 удаа аялсан.

Хоногийн аялал

Клубээс зохиодог хоногийн аялалд 5 удаа оролцсон.

Олон хоногийн аялал

Клубээс зохиодог олон хоногийн аялалд 3 удаа оролцсон.

УБ 240/24 челленж

УБ 240/24 челленжид 2 удаа амжилттай оролцсон.

Долоон давааны сорилго

Долоон давааны сорилгыг 5 удаа давсан.

У.Одбаяр нь Э.Ожго (53 удаа) , Ч.Мажигсүрэн (41 удаа) , Г.Ганбаяр (32 удаа) , Т.Баярсайхан (32 удаа) , Б.Батжаргал (30 удаа) , Э.Уянга (29 удаа) , Ж.Октябрь (28 удаа) , Н.Төгөлдөр (27 удаа) , Ц.Наранхүү (26 удаа) , Д.Мөнхнаст (25 удаа) , С.Бадрал (23 удаа) , Б.Насанбат (22 удаа) , Н.Ууганбаяр (22 удаа) , Д.Сонинбаяр (21 удаа) , А.Эрдэнэдулам (20 удаа) , С.Гарьд (19 удаа) , Д.Ганбат (18 удаа) , Д.Цолмон (17 удаа) , Г.Гүндалай (17 удаа) , Г.Түвшинтөгс (16 удаа) , С.Энхбаатар (16 удаа) , Д.Баасансүрэн (15 удаа) , М.Урсгал (14 удаа) , Б.Алтан-Оргил (14 удаа) , П.Чинболд (14 удаа) зэрэг гишүүдтэй хамгийн олон буюу төчнөөн удаа(нэг баг болж жийсэн аяллын тоо) хамт жийжээ.

Зүгээр л жий.