Ц.Наранхүү

Улаанбаатар уулын дугуйн клубийн
улбар шар тэмдэгтэй гишүүн

Ц.Наранхүү нь 7420 км аяллын зам туулан "Өмнөд хязгаар улбар шар тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Туулсан замын урт

Клубийн аяллын үеэр нийт 7420 км зам туулсан.

Өндөр авалт

Клубийн аяллын үеэр нийт 64044 м өгссөн.

Нийт аяллын тоо

Клубийн 76 аялалд оролцсон.

Хоногийн аялал

Клубээс зохиодог хоногийн аялалд 8 удаа оролцсон.

УБ 240/24 челленж

УБ 240/24 челленжид 2 удаа амжилттай оролцсон.

Долоон давааны сорилго

Долоон давааны сорилгыг 1 удаа давсан.

Хамгийн идэвхтэй үе

2020 онд хамгийн олон буюу 16 удаа аялсан.

Ц.Наранхүү нь Э.Ожго (56 удаа) , Ж.Октябрь (39 удаа) , Ч.Мажигсүрэн (34 удаа) , П.Золзаяа (32 удаа) , У.Одбаяр (30 удаа) , Д.Цолмон (30 удаа) , Г.Ганбаяр (29 удаа) , Н.Төгөлдөр (28 удаа) , Т.Баярсайхан (28 удаа) , Б.Насанбат (27 удаа) , Б.Батжаргал (24 удаа) , Д.Мөнхнаст (24 удаа) , С.Бадрал (23 удаа) , Д.Баасансүрэн (22 удаа) , П.Батмөнх (22 удаа) , Д.Сонинбаяр (22 удаа) , Б.Бадрах (21 удаа) , Э.Уянга (21 удаа) , Д.Ганбат (21 удаа) , Г.Бат-Оргил (20 удаа) , Г.Махгал (18 удаа) , Г.Түвшинтөгс (18 удаа) , Ч.Азжаргал (17 удаа) , Н.Даваасамбуу (17 удаа) , Б.Жавхлантөгс (16 удаа) зэрэг гишүүдтэй хамгийн олон буюу төчнөөн удаа(нэг баг болж жийсэн аяллын тоо) хамт жийжээ.

Зүгээр л жий.