Ц.Наранхүү

Улаанбаатар уулын дугуйн клубийн
улбар шар тэмдэгтэй гишүүн

Ц.Наранхүү нь 7513 км аяллын зам туулан "Өмнөд хязгаар улбар шар тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Туулсан замын урт

Клубийн аяллын үеэр нийт 7513 км зам туулсан.

Нийт аяллын тоо

Клубийн 78 аялалд оролцсон.

Хоногийн аялал

Клубээс зохиодог хоногийн аялалд 8 удаа оролцсон.

УБ 240/24 аялал

УБ 240/24 аялалд 2 удаа амжилттай оролцсон.

Долоон давааны сорилго

Долоон давааны сорилгыг 1 удаа давсан.

Хамгийн идэвхтэй үе

2020 онд хамгийн олон буюу 16 удаа аялсан.

Ц.Наранхүү нь Э.Ожго (57 удаа) , Ж.Октябрь (40 удаа) , П.Золзаяа (34 удаа) , Ч.Мажигсүрэн (34 удаа) , У.Одбаяр (32 удаа) , Д.Цолмон (31 удаа) , Г.Ганбаяр (29 удаа) , Б.Насанбат (28 удаа) , Н.Төгөлдөр (28 удаа) , Т.Баярсайхан (28 удаа) , Д.Мөнхнаст (25 удаа) , Б.Батжаргал (24 удаа) , Д.Баасансүрэн (23 удаа) , С.Бадрал (23 удаа) , Б.Бадрах (23 удаа) , П.Батмөнх (23 удаа) , Д.Ганбат (23 удаа) , Д.Сонинбаяр (22 удаа) , Э.Уянга (21 удаа) , Г.Бат-Оргил (20 удаа) , Г.Махгал (19 удаа) , Б.Жавхлантөгс (18 удаа) , Б.Баттөмөр (18 удаа) , Г.Түвшинтөгс (18 удаа) , Ч.Азжаргал (17 удаа) зэрэг гишүүдтэй хамгийн олон буюу төчнөөн удаа(нэг баг болж жийсэн аяллын тоо) хамт жийжээ.

Зүгээр л жий.