Ж.Октябрь

Улаанбаатар уулын дугуйн клубийн
улаан тэмдэгтэй гишүүн

Ж.Октябрь нь 10000 км аяллын зам туулан "Дөрвөн зүг улаан тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Туулсан замын урт

Клубийн аяллын үеэр нийт 10000 км зам туулсан.

Өндөр авалт

Клубийн аяллын үеэр нийт 98499 м өгссөн.

Нийт аяллын тоо

Клубийн 111 аялалд оролцсон.

Хоногийн аялал

Клубээс зохиодог хоногийн аялалд 1 удаа оролцсон.

Хамгийн идэвхтэй үе

2019 онд хамгийн олон буюу 26 удаа аялсан.

Идэвхийн оноо

Идэвхийн онооны жагсаалтыг 29 удаа тэргүүлсэн.

2023 оны 12 сарын 31 өдрийн байдлаар

Ж.Октябрь нь Э.Ожго (78 удаа) , Д.Цолмон (49 удаа) , П.Золзаяа (46 удаа) , Г.Ганбаяр (45 удаа) , Г.Махгал (43 удаа) , Б.Насанбат (41 удаа) , Ц.Наранхүү (39 удаа) , Б.Баттөмөр (38 удаа) , Б.Бадрах (38 удаа) , Н.Төгөлдөр (36 удаа) , Б.Батжаргал (36 удаа) , С.Бадрал (36 удаа) , П.Батмөнх (35 удаа) , Ч.Мажигсүрэн (34 удаа) , Т.Баярсайхан (34 удаа) , Д.Баасансүрэн (33 удаа) , С.Мөнхбат (33 удаа) , Д.Мөнхнаст (33 удаа) , У.Одбаяр (32 удаа) , Б.Жавхлантөгс (32 удаа) , Ш.Мөнгөнсүх (29 удаа) , Г.Бат-Оргил (28 удаа) , О.Адъяасүрэн (25 удаа) , Ч.Азжаргал (23 удаа) , Т.Ган-Очир (22 удаа) зэрэг гишүүдтэй хамгийн олон буюу төчнөөн удаа(нэг баг болж жийсэн аяллын тоо) хамт жийжээ.

Мөн Ж.Октябрь нь клубийн гишүүдийн өдрийн аяллын идэвхийн онооны жагсаалтыг 2018 оноос 2023 онд нийт 29 удаа үүнээс 8 удаад нь дараалан тэргүүлсэн. Идэвхийн онооны тэргүүллийн энэхүү статистик мэдээг 2023 оны 12 сарын 31 өдрийн байдлаар гаргав.

Зүгээр л жий.