Ж.Октябрь

Улаанбаатар уулын дугуйн клубийн
улаан тэмдэгтэй гишүүн

Ж.Октябрь нь 10466 км аяллын зам туулан "Дөрвөн зүг улаан тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Туулсан замын урт

Клубийн аяллын үеэр нийт 10466 км зам туулсан.

Нийт аяллын тоо

Клубийн 117 аялалд оролцсон.

Хоногийн аялал

Клубээс зохиодог хоногийн аялалд 1 удаа оролцсон.

Хамгийн идэвхтэй үе

2019 онд хамгийн олон буюу 26 удаа аялсан.

Идэвхийн оноо

Идэвхийн онооны жагсаалтыг 37 удаа тэргүүлсэн.

2023 оны 12 сарын 31 өдрийн байдлаар

Ж.Октябрь нь Э.Ожго (80 удаа) , Д.Цолмон (50 удаа) , П.Золзаяа (49 удаа) , Г.Махгал (49 удаа) , Г.Ганбаяр (45 удаа) , Б.Бадрах (44 удаа) , Б.Насанбат (43 удаа) , Б.Баттөмөр (42 удаа) , Ц.Наранхүү (40 удаа) , Н.Төгөлдөр (38 удаа) , С.Мөнхбат (38 удаа) , П.Батмөнх (38 удаа) , Б.Жавхлантөгс (37 удаа) , Д.Баасансүрэн (37 удаа) , Б.Батжаргал (36 удаа) , С.Бадрал (36 удаа) , Т.Баярсайхан (35 удаа) , У.Одбаяр (34 удаа) , Ч.Мажигсүрэн (34 удаа) , Д.Мөнхнаст (34 удаа) , Ш.Мөнгөнсүх (32 удаа) , Г.Бат-Оргил (29 удаа) , Т.Ган-Очир (26 удаа) , О.Адъяасүрэн (25 удаа) , Д.Жамъяндорж (24 удаа) зэрэг гишүүдтэй хамгийн олон буюу төчнөөн удаа(нэг баг болж жийсэн аяллын тоо) хамт жийжээ.

Мөн Ж.Октябрь нь клубийн гишүүдийн өдрийн аяллын идэвхийн онооны жагсаалтыг 2018 оноос 2023 онд нийт 37 удаа үүнээс 26 удаад нь дараалан тэргүүлсэн. Идэвхийн онооны тэргүүллийн энэхүү статистик мэдээг 2023 оны 12 сарын 31 өдрийн байдлаар гаргав.

Зүгээр л жий.