Ж.Октябрь

Улаанбаатар уулын дугуйн клубийн
улаан тэмдэгтэй гишүүн

Ж.Октябрь нь 8947 км аяллын зам туулан "Дөрвөн зүг улаан тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Туулсан замын урт

Клубийн аяллын үеэр нийт 8947 км зам туулсан.

Өндөр авалт

Клубийн аяллын үеэр нийт 88851 м өгссөн.

Нийт аяллын тоо

Клубийн 99 аялалд оролцсон.

Хамгийн идэвхтэй үе

2019 онд хамгийн олон буюу 27 удаа аялсан.

Хоногийн аялал

Клубээс зохиодог хоногийн аялалд 1 удаа оролцсон.

Ж.Октябрь нь Э.Ожго (68 удаа) , Г.Ганбаяр (45 удаа) , Д.Цолмон (40 удаа) , Б.Насанбат (37 удаа) , С.Бадрал (36 удаа) , Б.Батжаргал (35 удаа) , П.Золзаяа (35 удаа) , Ч.Мажигсүрэн (34 удаа) , Н.Төгөлдөр (34 удаа) , Т.Баярсайхан (32 удаа) , Ц.Наранхүү (32 удаа) , Г.Махгал (31 удаа) , Б.Баттөмөр (29 удаа) , Б.Бадрах (29 удаа) , Д.Мөнхнаст (29 удаа) , У.Одбаяр (28 удаа) , С.Мөнхбат (27 удаа) , Г.Бат-Оргил (27 удаа) , Д.Баасансүрэн (25 удаа) , П.Батмөнх (25 удаа) , О.Адъяасүрэн (25 удаа) , Б.Жавхлантөгс (23 удаа) , Ш.Мөнгөнсүх (21 удаа) , С.Гарьд (21 удаа) , М.Урсгал (20 удаа) зэрэг гишүүдтэй хамгийн олон буюу төчнөөн удаа(нэг баг болж жийсэн аяллын тоо) хамт жийжээ.

Зүгээр л жий.