У.Хосбаяр

Улаанбаатар уулын дугуйн клубийн
цэнхэр тэмдэгтэй гишүүн

У.Хосбаяр нь 2242 км аяллын зам туулан "Умард өмнөд цэнхэр тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Туулсан замын урт

Клубийн аяллын үеэр нийт 2242 км зам туулсан.

Өндөр авалт

Клубийн аяллын үеэр нийт 19034 м өгссөн.

Нийт аяллын тоо

Клубийн 21 аялалд оролцсон.

Хамгийн идэвхтэй үе

2023 онд хамгийн олон буюу 9 удаа аялсан.

Долоон давааны сорилго

Долоон давааны сорилгыг 1 удаа давсан.

У.Хосбаяр нь С.Мөнхбат (12 удаа) , Б.Баттөмөр (12 удаа) , Ж.Октябрь (11 удаа) , Г.Махгал (11 удаа) , Б.Жавхлантөгс (11 удаа) , О.Адъяасүрэн (11 удаа) , Э.Ожго (10 удаа) , П.Батмөнх (10 удаа) , П.Золзаяа (9 удаа) , Б.Бадрах (8 удаа) , Ш.Мөнгөнсүх (8 удаа) , Д.Жамъяндорж (8 удаа) , Ч.Азжаргал (6 удаа) , Б.Сүхбат (6 удаа) , Д.Цолмон (5 удаа) , Т.Баярсайхан (5 удаа) , Э.Ууганбаяр (5 удаа) , Т.Ган-Очир (5 удаа) , У.Одбаяр (4 удаа) , С.Бадрал (4 удаа) , Ш.Лазина (4 удаа) , Д.Ганболд (4 удаа) , Б.Насанбат (3 удаа) , Б.Батжаргал (3 удаа) , Д.Баасансүрэн (3 удаа) зэрэг гишүүдтэй хамгийн олон буюу төчнөөн удаа(нэг баг болж жийсэн аяллын тоо) хамт жийжээ.

Зүгээр л жий.