Д.Мөнхнаст

Улаанбаатар уулын дугуйн клубийн
улбар шар тэмдэгтэй гишүүн

Д.Мөнхнаст нь 6658 км аяллын зам туулан "Өмнөд хязгаар улбар шар тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Туулсан замын урт

Клубийн аяллын үеэр нийт 6658 км зам туулсан.

Өндөр авалт

Клубийн аяллын үеэр нийт 56829 м өгссөн.

Нийт аяллын тоо

Клубийн 57 аялалд оролцсон.

Хамгийн идэвхтэй үе

2019 онд хамгийн олон буюу 20 удаа аялсан.

Хоногийн аялал

Клубээс зохиодог хоногийн аялалд 7 удаа оролцсон.

Олон хоногийн аялал

Клубээс зохиодог олон хоногийн аялалд 1 удаа оролцсон.

УБ 240/24 челленж

УБ 240/24 челленжид 2 удаа амжилттай оролцсон.

Д.Мөнхнаст нь Э.Ожго (42 удаа) , Г.Ганбаяр (32 удаа) , Ч.Мажигсүрэн (30 удаа) , Ж.Октябрь (30 удаа) , Н.Төгөлдөр (29 удаа) , С.Бадрал (27 удаа) , Б.Батжаргал (26 удаа) , Б.Насанбат (25 удаа) , У.Одбаяр (25 удаа) , П.Золзаяа (23 удаа) , Т.Баярсайхан (22 удаа) , Ц.Наранхүү (21 удаа) , Д.Цолмон (20 удаа) , С.Гарьд (20 удаа) , Г.Бат-Оргил (18 удаа) , Э.Уянга (17 удаа) , Б.Бадрах (16 удаа) , М.Урсгал (15 удаа) , А.Эрдэнэдулам (15 удаа) , Г.Түвшинтөгс (15 удаа) , Н.Даваасамбуу (15 удаа) , Ж.Ванчинсүрэн (15 удаа) , С.Энхбаатар (14 удаа) , П.Батмөнх (13 удаа) , Ч.Азжаргал (13 удаа) зэрэг гишүүдтэй хамгийн олон буюу төчнөөн удаа(нэг баг болж жийсэн аяллын тоо) хамт жийжээ.

Зүгээр л жий.