Д.Мөнхнаст

Улаанбаатар уулын дугуйн клубийн
улбар шар тэмдэгтэй гишүүн

Д.Мөнхнаст нь 6986 км аяллын зам туулан "Өмнөд хязгаар улбар шар тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Туулсан замын урт

Клубийн аяллын үеэр нийт 6986 км зам туулсан.

Өндөр авалт

Клубийн аяллын үеэр нийт 59229 м өгссөн.

Нийт аяллын тоо

Клубийн 61 аялалд оролцсон.

Хоногийн аялал

Клубээс зохиодог хоногийн аялалд 7 удаа оролцсон.

Олон хоногийн аялал

Клубээс зохиодог олон хоногийн аялалд 1 удаа оролцсон.

УБ 240/24 челленж

УБ 240/24 челленжид 2 удаа амжилттай оролцсон.

Хамгийн идэвхтэй үе

2019 онд хамгийн олон буюу 19 удаа аялсан.

Д.Мөнхнаст нь Э.Ожго (46 удаа) , Ж.Октябрь (34 удаа) , Г.Ганбаяр (32 удаа) , Н.Төгөлдөр (31 удаа) , Ч.Мажигсүрэн (30 удаа) , Б.Насанбат (28 удаа) , У.Одбаяр (28 удаа) , П.Золзаяа (27 удаа) , С.Бадрал (27 удаа) , Б.Батжаргал (26 удаа) , Ц.Наранхүү (25 удаа) , Д.Цолмон (24 удаа) , Т.Баярсайхан (22 удаа) , С.Гарьд (20 удаа) , Б.Бадрах (19 удаа) , Г.Бат-Оргил (18 удаа) , П.Батмөнх (17 удаа) , Э.Уянга (17 удаа) , Д.Сонинбаяр (16 удаа) , Н.Даваасамбуу (16 удаа) , Д.Баасансүрэн (15 удаа) , М.Урсгал (15 удаа) , А.Эрдэнэдулам (15 удаа) , Г.Түвшинтөгс (15 удаа) , Ч.Азжаргал (15 удаа) зэрэг гишүүдтэй хамгийн олон буюу төчнөөн удаа(нэг баг болж жийсэн аяллын тоо) хамт жийжээ.

Зүгээр л жий.