Э.Дөлгөөн

Улаанбаатар уулын дугуйн клубийн
цэнхэр тэмдэгтэй гишүүн

Э.Дөлгөөн нь 1531 км аяллын зам туулан "Умард өмнөд цэнхэр тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Туулсан замын урт

Клубийн аяллын үеэр нийт 1531 км зам туулсан.

Өндөр авалт

Клубийн аяллын үеэр нийт 16270 м өгссөн.

Нийт аяллын тоо

Клубийн 16 аялалд оролцсон.

Хамгийн идэвхтэй үе

2023 онд хамгийн олон буюу 13 удаа аялсан.

Долоон давааны сорилго

Долоон давааны сорилгыг 1 удаа давсан.

Э.Дөлгөөн нь Г.Махгал (11 удаа) , Б.Баттөмөр (11 удаа) , Т.Ган-Очир (10 удаа) , Э.Ожго (9 удаа) , Ж.Октябрь (9 удаа) , Д.Цолмон (8 удаа) , Б.Жавхлантөгс (8 удаа) , Б.Бадрах (8 удаа) , П.Батмөнх (8 удаа) , Б.Сүхбат (8 удаа) , С.Мөнхбат (7 удаа) , О.Адъяасүрэн (7 удаа) , Ш.Мөнгөнсүх (7 удаа) , П.Золзаяа (6 удаа) , Б.Элбэгзаяа (6 удаа) , Д.Жамъяндорж (5 удаа) , Н.Даваасүрэн (4 удаа) , Ж.Батдаваа (4 удаа) , Ц.Наранхүү (3 удаа) , Ч.Азжаргал (3 удаа) , Г.Ёндонжамц (3 удаа) , Ш.Лазина (3 удаа) , А.Отгонбаяр (3 удаа) , Т.Энхтөр (3 удаа) , С.Отгонбаатар (3 удаа) зэрэг гишүүдтэй хамгийн олон буюу төчнөөн удаа(нэг баг болж жийсэн аяллын тоо) хамт жийжээ.

Зүгээр л жий.