Б.Батжаргал

Улаанбаатар уулын дугуйн клубийн
улаан тэмдэгтэй гишүүн

Б.Батжаргал нь 10162 км аяллын зам туулан "Дөрвөн зүг улаан тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Туулсан замын урт

Клубийн аяллын үеэр нийт 10162 км зам туулсан.

Өндөр авалт

Клубийн аяллын үеэр нийт 75427 м өгссөн.

Нийт аяллын тоо

Клубийн 72 аялалд оролцсон.

Хоногийн аялал

Клубээс зохиодог хоногийн аялалд 15 удаа оролцсон.

Олон хоногийн аялал

Клубээс зохиодог олон хоногийн аялалд 3 удаа оролцсон.

Хоногоор аялагч

Оролцсон аяллын 25.00 хувь нь нэг болон олон хоногийнх байна.

УБ 240/24 аялал

УБ 240/24 аялалд 2 удаа амжилттай оролцсон.

Долоон давааны сорилго

Долоон давааны сорилгыг 2 удаа давсан.

Хамгийн идэвхтэй үе

2019 онд хамгийн олон буюу 21 удаа аялсан.

Идэвхийн оноо

Идэвхийн онооны жагсаалтыг 2 удаа тэргүүлсэн.

Б.Батжаргал нь Э.Ожго (58 удаа) , Н.Төгөлдөр (41 удаа) , Г.Ганбаяр (39 удаа) , Ч.Мажигсүрэн (37 удаа) , Ж.Октябрь (36 удаа) , Д.Цолмон (33 удаа) , Б.Насанбат (32 удаа) , У.Одбаяр (31 удаа) , С.Бадрал (31 удаа) , П.Золзаяа (29 удаа) , Т.Баярсайхан (26 удаа) , Д.Мөнхнаст (26 удаа) , Э.Уянга (25 удаа) , М.Урсгал (25 удаа) , Ц.Наранхүү (24 удаа) , Н.Даваасамбуу (24 удаа) , Д.Сонинбаяр (21 удаа) , С.Гарьд (21 удаа) , Г.Бат-Оргил (20 удаа) , Д.Баасансүрэн (19 удаа) , Г.Түвшинтөгс (19 удаа) , С.Энхбаатар (18 удаа) , Б.Бадрах (17 удаа) , Н.Ууганбаяр (17 удаа) , А.Батхуяг (16 удаа) зэрэг гишүүдтэй хамгийн олон буюу төчнөөн удаа(нэг баг болж жийсэн аяллын тоо) хамт жийжээ.

Мөн Б.Батжаргал нь клубийн гишүүдийн өдрийн аяллын идэвхийн онооны жагсаалтыг 2018 онд 2 удаа дараалан тэргүүлсэн.

Зүгээр л жий.