Б.Батжаргал

Улаанбаатар уулын дугуйн клубийн
улаан тэмдэгтэй гишүүн

Б.Батжаргал нь 9980 км аяллын зам туулан "Дөрвөн зүг улаан тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Туулсан замын урт

Клубийн аяллын үеэр нийт 9980 км зам туулсан.

Өндөр авалт

Клубийн аяллын үеэр нийт 73823 м өгссөн.

Нийт аяллын тоо

Клубийн 70 аялалд оролцсон.

Хамгийн идэвхтэй үе

2019 онд хамгийн олон буюу 23 удаа аялсан.

Хоногийн аялал

Клубээс зохиодог хоногийн аялалд 14 удаа оролцсон.

Олон хоногийн аялал

Клубээс зохиодог олон хоногийн аялалд 3 удаа оролцсон.

УБ 240/24 челленж

УБ 240/24 челленжид 2 удаа амжилттай оролцсон.

Долоон давааны сорилго

Долоон давааны сорилгыг 2 удаа давсан.

Б.Батжаргал нь Э.Ожго (56 удаа) , Н.Төгөлдөр (41 удаа) , Г.Ганбаяр (39 удаа) , Ч.Мажигсүрэн (37 удаа) , Ж.Октябрь (35 удаа) , Б.Насанбат (32 удаа) , Д.Цолмон (31 удаа) , С.Бадрал (31 удаа) , У.Одбаяр (30 удаа) , П.Золзаяа (27 удаа) , Т.Баярсайхан (26 удаа) , Д.Мөнхнаст (26 удаа) , Э.Уянга (25 удаа) , М.Урсгал (25 удаа) , Н.Даваасамбуу (24 удаа) , Ц.Наранхүү (23 удаа) , Д.Сонинбаяр (21 удаа) , С.Гарьд (21 удаа) , Г.Бат-Оргил (19 удаа) , Г.Түвшинтөгс (19 удаа) , Д.Баасансүрэн (18 удаа) , С.Энхбаатар (18 удаа) , Н.Ууганбаяр (17 удаа) , Б.Бадрах (16 удаа) , А.Батхуяг (16 удаа) зэрэг гишүүдтэй хамгийн олон буюу төчнөөн удаа(нэг баг болж жийсэн аяллын тоо) хамт жийжээ.

Зүгээр л жий.