Д.Ганзориг

Улаанбаатар уулын дугуйн клубийн
цэнхэр тэмдэгтэй гишүүн

Д.Ганзориг нь 1559 км аяллын зам туулан "Умард өмнөд цэнхэр тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Туулсан замын урт

Клубийн аяллын үеэр нийт 1559 км зам туулсан.

Өндөр авалт

Клубийн аяллын үеэр нийт 9925 м өгссөн.

Нийт аяллын тоо

Клубийн 17 аялалд оролцсон.

Хамгийн идэвхтэй үе

2019, 2020 онд хамгийн олон буюу 6 удаа аялсан.

Д.Ганзориг нь Э.Ожго (13 удаа) , Ж.Октябрь (12 удаа) , Г.Ганбаяр (10 удаа) , Н.Төгөлдөр (9 удаа) , Б.Батжаргал (9 удаа) , Д.Мөнхнаст (9 удаа) , Д.Цолмон (8 удаа) , С.Бадрал (8 удаа) , Т.Баярсайхан (8 удаа) , Б.Насанбат (7 удаа) , П.Золзаяа (7 удаа) , Ц.Наранхүү (7 удаа) , М.Урсгал (7 удаа) , У.Одбаяр (6 удаа) , Б.Бадрах (6 удаа) , П.Батмөнх (6 удаа) , Ч.Азжаргал (6 удаа) , О.Дарьхийхүү (6 удаа) , О.Тэмүүлэн (6 удаа) , Г.Бат-Оргил (5 удаа) , С.Гарьд (5 удаа) , Н.Даваасамбуу (5 удаа) , М.Алтан-Өлзий (5 удаа) , Ч.Мажигсүрэн (4 удаа) , Э.Ууганбаяр (4 удаа) зэрэг гишүүдтэй хамгийн олон буюу төчнөөн удаа(нэг баг болж жийсэн аяллын тоо) хамт жийжээ.

Зүгээр л жий.