Д.Ганболд

Улаанбаатар уулын дугуйн клубийн
цэнхэр тэмдэгтэй гишүүн

Д.Ганболд нь 1982 км аяллын зам туулан "Умард өмнөд цэнхэр тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Туулсан замын урт

Клубийн аяллын үеэр нийт 1982 км зам туулсан.

Нийт аяллын тоо

Клубийн 25 аялалд оролцсон.

Хоногийн аялал

Клубээс зохиодог хоногийн аялалд 1 удаа оролцсон.

Хамгийн идэвхтэй үе

2023 онд хамгийн олон буюу 11 удаа аялсан.

Д.Ганболд нь Э.Ожго (15 удаа) , Ж.Октябрь (15 удаа) , Б.Бадрах (15 удаа) , П.Золзаяа (14 удаа) , Г.Махгал (12 удаа) , Б.Жавхлантөгс (12 удаа) , Д.Цолмон (11 удаа) , Б.Баттөмөр (10 удаа) , Т.Ган-Очир (10 удаа) , Н.Даваасүрэн (10 удаа) , С.Мөнхбат (9 удаа) , П.Батмөнх (9 удаа) , Б.Сүхбат (9 удаа) , Д.Баасансүрэн (8 удаа) , Ж.Батдаваа (8 удаа) , У.Одбаяр (7 удаа) , Ш.Мөнгөнсүх (7 удаа) , А.Отгонбаяр (7 удаа) , У.Хосбаяр (7 удаа) , Б.Насанбат (6 удаа) , Н.Төгөлдөр (6 удаа) , Т.Баярсайхан (6 удаа) , Ц.Наранхүү (6 удаа) , Д.Мөнхнаст (6 удаа) , Э.Ууганбаяр (6 удаа) зэрэг гишүүдтэй хамгийн олон буюу төчнөөн удаа(нэг баг болж жийсэн аяллын тоо) хамт жийжээ.

Зүгээр л жий.