Д.Ганболд

Улаанбаатар уулын дугуйн клубийн
цэнхэр тэмдэгтэй гишүүн

Д.Ганболд нь 1514 км аяллын зам туулан "Умард өмнөд цэнхэр тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Туулсан замын урт

Клубийн аяллын үеэр нийт 1514 км зам туулсан.

Өндөр авалт

Клубийн аяллын үеэр нийт 13855 м өгссөн.

Нийт аяллын тоо

Клубийн 18 аялалд оролцсон.

Хамгийн идэвхтэй үе

2023 онд хамгийн олон буюу 9 удаа аялсан.

Хоногийн аялал

Клубээс зохиодог хоногийн аялалд 1 удаа оролцсон.

Д.Ганболд нь Э.Ожго (10 удаа) , Ж.Октябрь (9 удаа) , П.Золзаяа (8 удаа) , Б.Бадрах (8 удаа) , Д.Цолмон (7 удаа) , Г.Махгал (6 удаа) , Б.Жавхлантөгс (6 удаа) , П.Батмөнх (6 удаа) , Н.Төгөлдөр (5 удаа) , С.Бадрал (5 удаа) , Д.Баасансүрэн (5 удаа) , Т.Баярсайхан (5 удаа) , С.Мөнхбат (5 удаа) , Б.Баттөмөр (5 удаа) , Б.Сүхбат (5 удаа) , Н.Даваасүрэн (5 удаа) , Б.Насанбат (4 удаа) , Ч.Мажигсүрэн (4 удаа) , Г.Ганбаяр (4 удаа) , Д.Мөнхнаст (4 удаа) , О.Адъяасүрэн (4 удаа) , Э.Ууганбаяр (4 удаа) , Ш.Мөнгөнсүх (4 удаа) , Д.Жамъяндорж (4 удаа) , Ч.Азжаргал (4 удаа) зэрэг гишүүдтэй хамгийн олон буюу төчнөөн удаа(нэг баг болж жийсэн аяллын тоо) хамт жийжээ.

Зүгээр л жий.