Н.Ууганбаяр

Улаанбаатар уулын дугуйн клубийн
шар тэмдэгтэй гишүүн

Н.Ууганбаяр нь 4029 км аяллын зам туулан "Умард хязгаар шар тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Туулсан замын урт

Клубийн аяллын үеэр нийт 4029 км зам туулсан.

Өндөр авалт

Клубийн аяллын үеэр нийт 38561 м өгссөн.

Нийт аяллын тоо

Клубийн 51 аялалд оролцсон.

Хоногийн аялал

Клубээс зохиодог хоногийн аялалд 3 удаа оролцсон.

Долоон давааны сорилго

Долоон давааны сорилгыг 2 удаа давсан.

Хамгийн идэвхтэй үе

2017 онд хамгийн олон буюу 18 удаа аялсан.

Идэвхийн оноо

Идэвхийн онооны жагсаалтыг 4 удаа тэргүүлсэн.

Н.Ууганбаяр нь Э.Ожго (43 удаа) , Ч.Мажигсүрэн (35 удаа) , Т.Баярсайхан (27 удаа) , У.Одбаяр (22 удаа) , Э.Уянга (19 удаа) , Ж.Октябрь (18 удаа) , Б.Батжаргал (17 удаа) , Г.Ганбаяр (16 удаа) , Н.Төгөлдөр (15 удаа) , Ц.Наранхүү (15 удаа) , С.Энхбаатар (15 удаа) , Г.Манлай (15 удаа) , С.Бадрал (14 удаа) , А.Эрдэнэдулам (14 удаа) , Д.Сонинбаяр (14 удаа) , П.Чинболд (14 удаа) , Б.Алтан-Оргил (13 удаа) , С.Батсуурь (13 удаа) , Д.Мөнхнаст (12 удаа) , Г.Гүндалай (12 удаа) , Э.Батуух (12 удаа) , Ч.Ганболд (12 удаа) , А.Тэмүүжин (11 удаа) , С.Батмөнх (11 удаа) , Б.Насанбат (10 удаа) зэрэг гишүүдтэй хамгийн олон буюу төчнөөн удаа(нэг баг болж жийсэн аяллын тоо) хамт жийжээ.

Мөн Н.Ууганбаяр нь клубийн гишүүдийн өдрийн аяллын идэвхийн онооны жагсаалтыг 2016 оноос 2017 онд 4 удаа дараалан тэргүүлсэн.

Зүгээр л жий.