Ж.Батдаваа

Улаанбаатар уулын дугуйн клубийн
цэнхэр тэмдэгтэй гишүүн

Ж.Батдаваа нь 1867 км аяллын зам туулан "Умард өмнөд цэнхэр тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Туулсан замын урт

Клубийн аяллын үеэр нийт 1867 км зам туулсан.

Өндөр авалт

Клубийн аяллын үеэр нийт 16202 м өгссөн.

Нийт аяллын тоо

Клубийн 23 аялалд оролцсон.

Хамгийн идэвхтэй үе

2023 онд хамгийн олон буюу 16 удаа аялсан.

Идэвхийн оноо

Идэвхийн онооны жагсаалтыг 1 удаа тэргүүлсэн.

2023 оны 12 сарын 31 өдрийн байдлаар

Ж.Батдаваа нь Г.Махгал (18 удаа) , Б.Бадрах (18 удаа) , Ж.Октябрь (17 удаа) , Б.Жавхлантөгс (16 удаа) , С.Мөнхбат (15 удаа) , Т.Ган-Очир (15 удаа) , Б.Баттөмөр (14 удаа) , Э.Ожго (13 удаа) , П.Батмөнх (13 удаа) , П.Золзаяа (12 удаа) , Д.Цолмон (11 удаа) , Б.Сүхбат (10 удаа) , Б.Элбэгзаяа (10 удаа) , Б.Насанбат (9 удаа) , Ш.Мөнгөнсүх (9 удаа) , Д.Баасансүрэн (8 удаа) , О.Адъяасүрэн (8 удаа) , Д.Жамъяндорж (8 удаа) , Н.Даваасүрэн (8 удаа) , Д.Ганболд (8 удаа) , С.Отгонбаатар (8 удаа) , Д.Бямбасүрэн (7 удаа) , Ц.Наранхүү (6 удаа) , У.Хосбаяр (6 удаа) , Э.Дөлгөөн (6 удаа) зэрэг гишүүдтэй хамгийн олон буюу төчнөөн удаа(нэг баг болж жийсэн аяллын тоо) хамт жийжээ.

Мөн Ж.Батдаваа нь клубийн гишүүдийн өдрийн аяллын идэвхийн онооны жагсаалтыг 2023 онд 1 удаа тэргүүлсэн. Идэвхийн онооны тэргүүллийн энэхүү статистик мэдээг 2023 оны 12 сарын 31 өдрийн байдлаар гаргав.

Зүгээр л жий.