Э.Уянга

Улаанбаатар уулын дугуйн клубийн
улбар шар тэмдэгтэй гишүүн

Э.Уянга нь 6795 км аяллын зам туулан "Өмнөд хязгаар улбар шар тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Туулсан замын урт

Клубийн аяллын үеэр нийт 6795 км зам туулсан.

Өндөр авалт

Клубийн аяллын үеэр нийт 60253 м өгссөн.

Нийт аяллын тоо

Клубийн 64 аялалд оролцсон.

Хамгийн идэвхтэй үе

2018 онд хамгийн олон буюу 22 удаа аялсан.

Хоногийн аялал

Клубээс зохиодог хоногийн аялалд 9 удаа оролцсон.

Олон хоногийн аялал

Клубээс зохиодог олон хоногийн аялалд 2 удаа оролцсон.

УБ 240/24 челленж

УБ 240/24 челленжид 2 удаа амжилттай оролцсон.

Долоон давааны сорилго

Долоон давааны сорилгыг 2 удаа давсан.

Э.Уянга нь Э.Ожго (50 удаа) , Ч.Мажигсүрэн (43 удаа) , Т.Баярсайхан (31 удаа) , У.Одбаяр (29 удаа) , Б.Батжаргал (25 удаа) , Н.Төгөлдөр (24 удаа) , С.Бадрал (23 удаа) , А.Эрдэнэдулам (23 удаа) , Г.Ганбаяр (22 удаа) , Ц.Наранхүү (21 удаа) , Ж.Октябрь (19 удаа) , Н.Ууганбаяр (19 удаа) , Д.Мөнхнаст (17 удаа) , Г.Түвшинтөгс (17 удаа) , Б.Насанбат (15 удаа) , Ц.Гантулга (15 удаа) , Д.Сонинбаяр (15 удаа) , П.Чинболд (15 удаа) , Д.Баасансүрэн (14 удаа) , С.Энхбаатар (14 удаа) , С.Гарьд (14 удаа) , Б.Алтан-Оргил (14 удаа) , Д.Ганбат (14 удаа) , Г.Манлай (13 удаа) , Э.Батлам (13 удаа) зэрэг гишүүдтэй хамгийн олон буюу төчнөөн удаа(нэг баг болж жийсэн аяллын тоо) хамт жийжээ.

Зүгээр л жий.