Э.Уянга

Улаанбаатар уулын дугуйн клубийн
улбар шар тэмдэгтэй гишүүн

Э.Уянга нь 6795 км аяллын зам туулан "Өмнөд хязгаар улбар шар тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Туулсан замын урт

Клубийн аяллын үеэр нийт 6795 км зам туулсан.

Нийт аяллын тоо

Клубийн 64 аялалд оролцсон.

Хоногийн аялал

Клубээс зохиодог хоногийн аялалд 9 удаа оролцсон.

Олон хоногийн аялал

Клубээс зохиодог олон хоногийн аялалд 2 удаа оролцсон.

Хоногоор аялагч

Оролцсон аяллын 17.19 хувь нь нэг болон олон хоногийнх байна.

УБ 240/24 аялал

УБ 240/24 аялалд 2 удаа амжилттай оролцсон.

Долоон давааны сорилго

Долоон давааны сорилгыг 2 удаа давсан.

Хамгийн идэвхтэй үе

2018 онд хамгийн олон буюу 22 удаа аялсан.

Идэвхийн оноо

Идэвхийн онооны жагсаалтыг 4 удаа тэргүүлсэн.

Э.Уянга нь Э.Ожго (50 удаа) , Ч.Мажигсүрэн (43 удаа) , Т.Баярсайхан (31 удаа) , У.Одбаяр (29 удаа) , Б.Батжаргал (25 удаа) , Н.Төгөлдөр (24 удаа) , С.Бадрал (23 удаа) , А.Эрдэнэдулам (23 удаа) , Г.Ганбаяр (22 удаа) , Ц.Наранхүү (21 удаа) , Ж.Октябрь (19 удаа) , Н.Ууганбаяр (19 удаа) , Д.Мөнхнаст (17 удаа) , Г.Түвшинтөгс (17 удаа) , Б.Насанбат (15 удаа) , Д.Сонинбаяр (15 удаа) , Ц.Гантулга (15 удаа) , П.Чинболд (15 удаа) , Д.Баасансүрэн (14 удаа) , С.Энхбаатар (14 удаа) , Д.Ганбат (14 удаа) , С.Гарьд (14 удаа) , Б.Алтан-Оргил (14 удаа) , Г.Манлай (13 удаа) , Н.Даваасамбуу (12 удаа) зэрэг гишүүдтэй хамгийн олон буюу төчнөөн удаа(нэг баг болж жийсэн аяллын тоо) хамт жийжээ.

Мөн Э.Уянга нь клубийн гишүүдийн өдрийн аяллын идэвхийн онооны жагсаалтыг 2018 онд 4 удаа дараалан тэргүүлсэн.

Зүгээр л жий.