Д.Баасансүрэн

Улаанбаатар уулын дугуйн клубийн
улаан тэмдэгтэй гишүүн

Д.Баасансүрэн нь 9514 км аяллын зам туулан "Дөрвөн зүг улаан тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Туулсан замын урт

Клубийн аяллын үеэр нийт 9514 км зам туулсан.

Нийт аяллын тоо

Клубийн 64 аялалд оролцсон.

Хоногийн аялал

Клубээс зохиодог хоногийн аялалд 4 удаа оролцсон.

Олон хоногийн аялал

Клубээс зохиодог олон хоногийн аялалд 2 удаа оролцсон.

УБ 240/24 аялал

УБ 240/24 аялалд 2 удаа амжилттай оролцсон.

Хамгийн идэвхтэй үе

2020 онд хамгийн олон буюу 15 удаа аялсан.

Идэвхийн оноо

Идэвхийн онооны жагсаалтыг 4 удаа тэргүүлсэн.

Д.Баасансүрэн нь Ж.Октябрь (37 удаа) , Э.Ожго (36 удаа) , Н.Төгөлдөр (30 удаа) , Б.Насанбат (27 удаа) , П.Золзаяа (27 удаа) , Г.Ганбаяр (26 удаа) , Д.Цолмон (25 удаа) , С.Бадрал (23 удаа) , Б.Бадрах (23 удаа) , Ц.Наранхүү (23 удаа) , У.Одбаяр (21 удаа) , Ч.Мажигсүрэн (21 удаа) , П.Батмөнх (20 удаа) , Б.Батжаргал (19 удаа) , Т.Баярсайхан (19 удаа) , Д.Ганбат (19 удаа) , Ч.Азжаргал (18 удаа) , Г.Махгал (17 удаа) , Б.Баттөмөр (16 удаа) , Д.Сонинбаяр (16 удаа) , Б.Жавхлантөгс (15 удаа) , Д.Мөнхнаст (15 удаа) , Г.Бат-Оргил (15 удаа) , М.Урсгал (15 удаа) , Э.Уянга (14 удаа) зэрэг гишүүдтэй хамгийн олон буюу төчнөөн удаа(нэг баг болж жийсэн аяллын тоо) хамт жийжээ.

Мөн Д.Баасансүрэн нь клубийн гишүүдийн өдрийн аяллын идэвхийн онооны жагсаалтыг 2018 оноос 2020 онд нийт 4 удаа үүнээс 3 удаад нь дараалан тэргүүлсэн.

Зүгээр л жий.