Д.Баасансүрэн

Улаанбаатар уулын дугуйн клубийн
улаан тэмдэгтэй гишүүн

Д.Баасансүрэн нь 9145 км аяллын зам туулан "Дөрвөн зүг улаан тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Туулсан замын урт

Клубийн аяллын үеэр нийт 9145 км зам туулсан.

Өндөр авалт

Клубийн аяллын үеэр нийт 63960 м өгссөн.

Нийт аяллын тоо

Клубийн 60 аялалд оролцсон.

Хоногийн аялал

Клубээс зохиодог хоногийн аялалд 4 удаа оролцсон.

Олон хоногийн аялал

Клубээс зохиодог олон хоногийн аялалд 2 удаа оролцсон.

УБ 240/24 челленж

УБ 240/24 челленжид 2 удаа амжилттай оролцсон.

Хамгийн идэвхтэй үе

2020 онд хамгийн олон буюу 15 удаа аялсан.

Идэвхийн оноо

Идэвхийн онооны жагсаалтыг 4 удаа тэргүүлсэн.

Д.Баасансүрэн нь Э.Ожго (35 удаа) , Ж.Октябрь (33 удаа) , Н.Төгөлдөр (28 удаа) , Г.Ганбаяр (26 удаа) , Б.Насанбат (25 удаа) , П.Золзаяа (24 удаа) , Д.Цолмон (24 удаа) , С.Бадрал (23 удаа) , Ц.Наранхүү (22 удаа) , Ч.Мажигсүрэн (21 удаа) , У.Одбаяр (19 удаа) , Б.Батжаргал (19 удаа) , Б.Бадрах (19 удаа) , Т.Баярсайхан (18 удаа) , П.Батмөнх (17 удаа) , Ч.Азжаргал (17 удаа) , Д.Ганбат (17 удаа) , М.Урсгал (15 удаа) , Д.Сонинбаяр (15 удаа) , Д.Мөнхнаст (14 удаа) , Э.Уянга (14 удаа) , Г.Бат-Оргил (14 удаа) , Г.Махгал (13 удаа) , Г.Түвшинтөгс (13 удаа) , С.Гарьд (13 удаа) зэрэг гишүүдтэй хамгийн олон буюу төчнөөн удаа(нэг баг болж жийсэн аяллын тоо) хамт жийжээ.

Мөн Д.Баасансүрэн нь клубийн гишүүдийн өдрийн аяллын идэвхийн онооны жагсаалтыг 2018 оноос 2020 онд нийт 4 удаа үүнээс 3 удаад нь дараалан тэргүүлсэн.

Зүгээр л жий.