Д.Баасансүрэн

Улаанбаатар уулын дугуйн клубийн
улаан тэмдэгтэй гишүүн

Д.Баасансүрэн нь 8380 км аяллын зам туулан "Дөрвөн зүг улаан тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Туулсан замын урт

Клубийн аяллын үеэр нийт 8380 км зам туулсан.

Өндөр авалт

Клубийн аяллын үеэр нийт 56780 м өгссөн.

Нийт аяллын тоо

Клубийн 52 аялалд оролцсон.

Хамгийн идэвхтэй үе

2020 онд хамгийн олон буюу 16 удаа аялсан.

Хоногийн аялал

Клубээс зохиодог хоногийн аялалд 4 удаа оролцсон.

Олон хоногийн аялал

Клубээс зохиодог олон хоногийн аялалд 2 удаа оролцсон.

УБ 240/24 челленж

УБ 240/24 челленжид 2 удаа амжилттай оролцсон.

Д.Баасансүрэн нь Э.Ожго (29 удаа) , Н.Төгөлдөр (26 удаа) , Г.Ганбаяр (26 удаа) , Ж.Октябрь (25 удаа) , С.Бадрал (23 удаа) , Б.Насанбат (22 удаа) , Ч.Мажигсүрэн (21 удаа) , Д.Цолмон (19 удаа) , Б.Батжаргал (18 удаа) , П.Золзаяа (17 удаа) , Т.Баярсайхан (17 удаа) , Ц.Наранхүү (16 удаа) , У.Одбаяр (15 удаа) , М.Урсгал (15 удаа) , Э.Уянга (14 удаа) , Б.Бадрах (13 удаа) , Г.Бат-Оргил (13 удаа) , Г.Түвшинтөгс (13 удаа) , Ч.Азжаргал (13 удаа) , С.Гарьд (13 удаа) , Ж.Ванчинсүрэн (12 удаа) , Д.Мөнхнаст (11 удаа) , Д.Сонинбаяр (11 удаа) , Б.Алтан-Оргил (11 удаа) , Д.Ганбат (11 удаа) зэрэг гишүүдтэй хамгийн олон буюу төчнөөн удаа(нэг баг болж жийсэн аяллын тоо) хамт жийжээ.

Зүгээр л жий.