Г.Бат-Оргил

Улаанбаатар уулын дугуйн клубийн
улбар шар тэмдэгтэй гишүүн

Г.Бат-Оргил нь 6692 км аяллын зам туулан "Өмнөд хязгаар улбар шар тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Туулсан замын урт

Клубийн аяллын үеэр нийт 6692 км зам туулсан.

Өндөр авалт

Клубийн аяллын үеэр нийт 60051 м өгссөн.

Нийт аяллын тоо

Клубийн 47 аялалд оролцсон.

Хамгийн идэвхтэй үе

2019 онд хамгийн олон буюу 15 удаа аялсан.

Хоногийн аялал

Клубээс зохиодог хоногийн аялалд 3 удаа оролцсон.

Олон хоногийн аялал

Клубээс зохиодог олон хоногийн аялалд 1 удаа оролцсон.

УБ 240/24 челленж

УБ 240/24 челленжид 2 удаа амжилттай оролцсон.

Долоон давааны сорилго

Долоон давааны сорилгыг 1 удаа давсан.

Г.Бат-Оргил нь Э.Ожго (29 удаа) , С.Бадрал (28 удаа) , Ж.Октябрь (27 удаа) , Г.Ганбаяр (25 удаа) , Д.Цолмон (23 удаа) , Б.Насанбат (22 удаа) , Н.Төгөлдөр (22 удаа) , П.Золзаяа (22 удаа) , Б.Батжаргал (19 удаа) , Ц.Наранхүү (19 удаа) , Д.Мөнхнаст (18 удаа) , М.Урсгал (17 удаа) , Ч.Мажигсүрэн (16 удаа) , Ч.Азжаргал (16 удаа) , Б.Баттөмөр (15 удаа) , Б.Бадрах (15 удаа) , Д.Баасансүрэн (13 удаа) , Б.Жавхлантөгс (13 удаа) , Т.Баярсайхан (13 удаа) , П.Батмөнх (12 удаа) , Ж.Ванчинсүрэн (12 удаа) , У.Одбаяр (11 удаа) , О.Адъяасүрэн (11 удаа) , Ш.Мөнгөнсүх (11 удаа) , А.Эрдэнэдулам (11 удаа) зэрэг гишүүдтэй хамгийн олон буюу төчнөөн удаа(нэг баг болж жийсэн аяллын тоо) хамт жийжээ.

Зүгээр л жий.