Г.Бат-Оргил

Улаанбаатар уулын дугуйн клубийн
улбар шар тэмдэгтэй гишүүн

Г.Бат-Оргил нь 6863 км аяллын зам туулан "Өмнөд хязгаар улбар шар тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Туулсан замын урт

Клубийн аяллын үеэр нийт 6863 км зам туулсан.

Нийт аяллын тоо

Клубийн 49 аялалд оролцсон.

Хоногийн аялал

Клубээс зохиодог хоногийн аялалд 3 удаа оролцсон.

Олон хоногийн аялал

Клубээс зохиодог олон хоногийн аялалд 1 удаа оролцсон.

УБ 240/24 аялал

УБ 240/24 аялалд 2 удаа амжилттай оролцсон.

Долоон давааны сорилго

Долоон давааны сорилгыг 1 удаа давсан.

Хамгийн идэвхтэй үе

2019, 2021 онд хамгийн олон буюу 14 удаа аялсан.

Идэвхийн оноо

Идэвхийн онооны жагсаалтыг 2 удаа тэргүүлсэн.

Г.Бат-Оргил нь Э.Ожго (30 удаа) , Ж.Октябрь (29 удаа) , С.Бадрал (28 удаа) , Г.Ганбаяр (25 удаа) , П.Золзаяа (24 удаа) , Д.Цолмон (24 удаа) , Б.Насанбат (22 удаа) , Н.Төгөлдөр (22 удаа) , Б.Батжаргал (20 удаа) , Ц.Наранхүү (20 удаа) , Д.Мөнхнаст (18 удаа) , Б.Баттөмөр (17 удаа) , Б.Бадрах (17 удаа) , М.Урсгал (17 удаа) , Ч.Азжаргал (17 удаа) , Ч.Мажигсүрэн (16 удаа) , Б.Жавхлантөгс (15 удаа) , Д.Баасансүрэн (15 удаа) , П.Батмөнх (14 удаа) , Т.Баярсайхан (13 удаа) , Ш.Мөнгөнсүх (13 удаа) , У.Одбаяр (12 удаа) , Д.Жамъяндорж (12 удаа) , Г.Ёндонжамц (12 удаа) , Ж.Ванчинсүрэн (12 удаа) зэрэг гишүүдтэй хамгийн олон буюу төчнөөн удаа(нэг баг болж жийсэн аяллын тоо) хамт жийжээ.

Мөн Г.Бат-Оргил нь клубийн гишүүдийн өдрийн аяллын идэвхийн онооны жагсаалтыг 2020 онд 2 удаа дараалан тэргүүлсэн.

Зүгээр л жий.