Д.Гантөмөр

Улаанбаатар уулын дугуйн клубийн
ногоон тэмдэгтэй гишүүн

Д.Гантөмөр нь 2702 км аяллын зам туулан "Өрнөд дорнод ногоон тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Туулсан замын урт

Клубийн аяллын үеэр нийт 2702 км зам туулсан.

Нийт аяллын тоо

Клубийн 22 аялалд оролцсон.

Хоногийн аялал

Клубээс зохиодог хоногийн аялалд 1 удаа оролцсон.

Олон хоногийн аялал

Клубээс зохиодог олон хоногийн аялалд 1 удаа оролцсон.

Хамгийн идэвхтэй үе

2019 онд хамгийн олон буюу 9 удаа аялсан.

Д.Гантөмөр нь Э.Ожго (20 удаа) , Ж.Октябрь (16 удаа) , Б.Батжаргал (16 удаа) , С.Бадрал (16 удаа) , Н.Төгөлдөр (14 удаа) , Г.Ганбаяр (14 удаа) , У.Одбаяр (12 удаа) , Т.Баярсайхан (12 удаа) , Д.Мөнхнаст (12 удаа) , Г.Бат-Оргил (11 удаа) , Б.Насанбат (10 удаа) , Д.Цолмон (10 удаа) , Ц.Наранхүү (10 удаа) , П.Золзаяа (9 удаа) , Ч.Мажигсүрэн (9 удаа) , С.Энхбаатар (9 удаа) , С.Гарьд (9 удаа) , Б.Бадрах (8 удаа) , Б.Батбаатар (8 удаа) , А.Одхүү (8 удаа) , М.Урсгал (7 удаа) , А.Эрдэнэдулам (7 удаа) , Г.Түвшинтөгс (7 удаа) , Г.Гүндалай (7 удаа) , Н.Даваасамбуу (7 удаа) зэрэг гишүүдтэй хамгийн олон буюу төчнөөн удаа(нэг баг болж жийсэн аяллын тоо) хамт жийжээ.

Зүгээр л жий.