С.Бадрал

Улаанбаатар уулын дугуйн клубийн
улаан тэмдэгтэй гишүүн

С.Бадрал нь 8772 км аяллын зам туулан "Дөрвөн зүг улаан тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Туулсан замын урт

Клубийн аяллын үеэр нийт 8772 км зам туулсан.

Өндөр авалт

Клубийн аяллын үеэр нийт 69719 м өгссөн.

Нийт аяллын тоо

Клубийн 67 аялалд оролцсон.

Хамгийн идэвхтэй үе

2019 онд хамгийн олон буюу 24 удаа аялсан.

Хоногийн аялал

Клубээс зохиодог хоногийн аялалд 6 удаа оролцсон.

УБ 240/24 челленж

УБ 240/24 челленжид 1 удаа амжилттай оролцсон.

Долоон давааны сорилго

Долоон давааны сорилгыг 3 удаа давсан.

С.Бадрал нь Э.Ожго (46 удаа) , Н.Төгөлдөр (43 удаа) , Г.Ганбаяр (38 удаа) , Ж.Октябрь (36 удаа) , Ч.Мажигсүрэн (35 удаа) , Б.Батжаргал (31 удаа) , Б.Насанбат (29 удаа) , Г.Бат-Оргил (28 удаа) , Д.Цолмон (27 удаа) , Д.Мөнхнаст (27 удаа) , П.Золзаяа (26 удаа) , Т.Баярсайхан (25 удаа) , М.Урсгал (24 удаа) , У.Одбаяр (23 удаа) , Д.Баасансүрэн (23 удаа) , Б.Бадрах (23 удаа) , Э.Уянга (23 удаа) , Ц.Наранхүү (23 удаа) , А.Эрдэнэдулам (23 удаа) , Ч.Азжаргал (22 удаа) , Г.Түвшинтөгс (21 удаа) , С.Гарьд (20 удаа) , Н.Даваасамбуу (17 удаа) , Б.Батбаатар (16 удаа) , О.Тэмүүлэн (16 удаа) зэрэг гишүүдтэй хамгийн олон буюу төчнөөн удаа(нэг баг болж жийсэн аяллын тоо) хамт жийжээ.

Зүгээр л жий.