Н.Төгөлдөр

Улаанбаатар уулын дугуйн клубийн
улаан тэмдэгтэй гишүүн

Н.Төгөлдөр нь 10069 км аяллын зам туулан "Дөрвөн зүг улаан тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Туулсан замын урт

Клубийн аяллын үеэр нийт 10069 км зам туулсан.

Өндөр авалт

Клубийн аяллын үеэр нийт 77461 м өгссөн.

Нийт аяллын тоо

Клубийн 75 аялалд оролцсон.

Хамгийн идэвхтэй үе

2019 онд хамгийн олон буюу 30 удаа аялсан.

Хоногийн аялал

Клубээс зохиодог хоногийн аялалд 15 удаа оролцсон.

Олон хоногийн аялал

Клубээс зохиодог олон хоногийн аялалд 2 удаа оролцсон.

УБ 240/24 челленж

УБ 240/24 челленжид 2 удаа амжилттай оролцсон.

Долоон давааны сорилго

Долоон давааны сорилгыг 2 удаа давсан.

Н.Төгөлдөр нь Э.Ожго (49 удаа) , Г.Ганбаяр (43 удаа) , С.Бадрал (43 удаа) , Ч.Мажигсүрэн (42 удаа) , Б.Батжаргал (41 удаа) , Д.Цолмон (35 удаа) , Б.Насанбат (34 удаа) , Ж.Октябрь (34 удаа) , П.Золзаяа (31 удаа) , Д.Мөнхнаст (29 удаа) , М.Урсгал (29 удаа) , Т.Баярсайхан (28 удаа) , У.Одбаяр (27 удаа) , Д.Баасансүрэн (26 удаа) , Ц.Наранхүү (26 удаа) , Э.Уянга (24 удаа) , Г.Түвшинтөгс (24 удаа) , С.Гарьд (23 удаа) , Г.Бат-Оргил (22 удаа) , Д.Сонинбаяр (20 удаа) , А.Эрдэнэдулам (18 удаа) , Б.Бадрах (17 удаа) , Ч.Азжаргал (17 удаа) , Г.Гүндалай (17 удаа) , Н.Даваасамбуу (17 удаа) зэрэг гишүүдтэй хамгийн олон буюу төчнөөн удаа(нэг баг болж жийсэн аяллын тоо) хамт жийжээ.

Зүгээр л жий.