Н.Төгөлдөр

Улаанбаатар уулын дугуйн клубийн
улаан тэмдэгтэй гишүүн

Н.Төгөлдөр нь 10469 км аяллын зам туулан "Дөрвөн зүг улаан тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Туулсан замын урт

Клубийн аяллын үеэр нийт 10469 км зам туулсан.

Өндөр авалт

Клубийн аяллын үеэр нийт 80785 м өгссөн.

Нийт аяллын тоо

Клубийн 79 аялалд оролцсон.

Хоногийн аялал

Клубээс зохиодог хоногийн аялалд 15 удаа оролцсон.

Олон хоногийн аялал

Клубээс зохиодог олон хоногийн аялалд 2 удаа оролцсон.

Хоногоор аялагч

Оролцсон аяллын 21.52 хувь нь нэг болон олон хоногийнх байна.

УБ 240/24 аялал

УБ 240/24 аялалд 2 удаа амжилттай оролцсон.

Долоон давааны сорилго

Долоон давааны сорилгыг 2 удаа давсан.

Хамгийн идэвхтэй үе

2019 онд хамгийн олон буюу 29 удаа аялсан.

Идэвхийн оноо

Идэвхийн онооны жагсаалтыг 1 удаа тэргүүлсэн.

Н.Төгөлдөр нь Э.Ожго (51 удаа) , Г.Ганбаяр (43 удаа) , С.Бадрал (43 удаа) , Ч.Мажигсүрэн (42 удаа) , Б.Батжаргал (41 удаа) , Ж.Октябрь (38 удаа) , Д.Цолмон (37 удаа) , Б.Насанбат (36 удаа) , П.Золзаяа (34 удаа) , Д.Мөнхнаст (31 удаа) , Д.Баасансүрэн (30 удаа) , У.Одбаяр (29 удаа) , Т.Баярсайхан (29 удаа) , М.Урсгал (29 удаа) , Ц.Наранхүү (28 удаа) , Э.Уянга (24 удаа) , Г.Түвшинтөгс (24 удаа) , Д.Сонинбаяр (23 удаа) , С.Гарьд (23 удаа) , Г.Бат-Оргил (22 удаа) , Б.Бадрах (21 удаа) , Ч.Азжаргал (20 удаа) , Д.Ганбат (20 удаа) , А.Эрдэнэдулам (18 удаа) , Н.Даваасамбуу (18 удаа) зэрэг гишүүдтэй хамгийн олон буюу төчнөөн удаа(нэг баг болж жийсэн аяллын тоо) хамт жийжээ.

Мөн Н.Төгөлдөр нь клубийн гишүүдийн өдрийн аяллын идэвхийн онооны жагсаалтыг 2020 онд 1 удаа тэргүүлсэн.

Зүгээр л жий.