С.Энхбаатар

Улаанбаатар уулын дугуйн клубийн
улбар шар тэмдэгтэй гишүүн

С.Энхбаатар нь 4785 км аяллын зам туулан "Өмнөд хязгаар улбар шар тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Туулсан замын урт

Клубийн аяллын үеэр нийт 4785 км зам туулсан.

Өндөр авалт

Клубийн аяллын үеэр нийт 44253 м өгссөн.

Нийт аяллын тоо

Клубийн 41 аялалд оролцсон.

Хоногийн аялал

Клубээс зохиодог хоногийн аялалд 5 удаа оролцсон.

Олон хоногийн аялал

Клубээс зохиодог олон хоногийн аялалд 1 удаа оролцсон.

УБ 240/24 челленж

УБ 240/24 челленжид 2 удаа амжилттай оролцсон.

Хамгийн идэвхтэй үе

2019 онд хамгийн олон буюу 12 удаа аялсан.

Идэвхийн оноо

Идэвхийн онооны жагсаалтыг 7 удаа тэргүүлсэн.

С.Энхбаатар нь Э.Ожго (36 удаа) , Т.Баярсайхан (24 удаа) , Ч.Мажигсүрэн (21 удаа) , Б.Батжаргал (18 удаа) , Ж.Октябрь (18 удаа) , Г.Ганбаяр (17 удаа) , У.Одбаяр (16 удаа) , Н.Төгөлдөр (16 удаа) , С.Бадрал (15 удаа) , С.Гарьд (15 удаа) , Н.Ууганбаяр (15 удаа) , Д.Мөнхнаст (14 удаа) , Э.Уянга (14 удаа) , Б.Насанбат (13 удаа) , Ц.Наранхүү (13 удаа) , Г.Түвшинтөгс (10 удаа) , П.Чинболд (10 удаа) , Д.Сонинбаяр (9 удаа) , Н.Даваасамбуу (9 удаа) , Б.Алтан-Оргил (9 удаа) , А.Батхуяг (9 удаа) , Д.Гантөмөр (9 удаа) , Н.Чингүнжав (9 удаа) , Д.Цолмон (8 удаа) , Д.Баасансүрэн (8 удаа) зэрэг гишүүдтэй хамгийн олон буюу төчнөөн удаа(нэг баг болж жийсэн аяллын тоо) хамт жийжээ.

Мөн С.Энхбаатар нь клубийн гишүүдийн өдрийн аяллын идэвхийн онооны жагсаалтыг 2016 оноос 2019 онд нийт 7 удаа үүнээс 4 удаад нь дараалан тэргүүлсэн.

Зүгээр л жий.