Э.Батуух

Улаанбаатар уулын дугуйн клубийн
цэнхэр тэмдэгтэй гишүүн

Э.Батуух нь 1673 км аяллын зам туулан "Умард өмнөд цэнхэр тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Туулсан замын урт

Клубийн аяллын үеэр нийт 1673 км зам туулсан.

Өндөр авалт

Клубийн аяллын үеэр нийт 10116 м өгссөн.

Нийт аяллын тоо

Клубийн 17 аялалд оролцсон.

Хамгийн идэвхтэй үе

2017 онд хамгийн олон буюу 9 удаа аялсан.

Э.Батуух нь Э.Ожго (15 удаа) , Т.Баярсайхан (15 удаа) , Ч.Мажигсүрэн (12 удаа) , Н.Ууганбаяр (12 удаа) , Н.Чингүнжав (11 удаа) , Г.Манлай (9 удаа) , С.Энхбаатар (8 удаа) , Т.Батбаяр (8 удаа) , Н.Наранбаатар (8 удаа) , Ч.Ганболд (7 удаа) , Э.Ижилмөрөн (6 удаа) , У.Одбаяр (5 удаа) , Э.Уянга (5 удаа) , А.Эрдэнэдулам (5 удаа) , А.Тэмүүжин (5 удаа) , С.Батмөнх (5 удаа) , Ж.Нанзаддорж (5 удаа) , П.Рагчаабазар (5 удаа) , .Ган-Эрдэнэ (5 удаа) , С.Батсуурь (4 удаа) , П.Чинболд (4 удаа) , Г.Цэрэндорж (4 удаа) , Б.Уулзахбаяр (4 удаа) , В.Мөнхбат (4 удаа) , Ж.Октябрь (3 удаа) зэрэг гишүүдтэй хамгийн олон буюу төчнөөн удаа(нэг баг болж жийсэн аяллын тоо) хамт жийжээ.

Зүгээр л жий.