П.Чинболд

Улаанбаатар уулын дугуйн клубийн
ногоон тэмдэгтэй гишүүн

П.Чинболд нь 2835 км аяллын зам туулан "Өрнөд дорнод ногоон тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Туулсан замын урт

Клубийн аяллын үеэр нийт 2835 км зам туулсан.

Өндөр авалт

Клубийн аяллын үеэр нийт 27205 м өгссөн.

Нийт аяллын тоо

Клубийн 27 аялалд оролцсон.

Хамгийн идэвхтэй үе

2018 онд хамгийн олон буюу 10 удаа аялсан.

Хоногийн аялал

Клубээс зохиодог хоногийн аялалд 2 удаа оролцсон.

УБ 240/24 челленж

УБ 240/24 челленжид 1 удаа амжилттай оролцсон.

Долоон давааны сорилго

Долоон давааны сорилгыг 1 удаа давсан.

П.Чинболд нь Э.Ожго (24 удаа) , Ч.Мажигсүрэн (19 удаа) , Э.Уянга (15 удаа) , У.Одбаяр (14 удаа) , Т.Баярсайхан (14 удаа) , Д.Сонинбаяр (14 удаа) , Н.Ууганбаяр (14 удаа) , Ж.Октябрь (13 удаа) , Н.Төгөлдөр (12 удаа) , Б.Батжаргал (12 удаа) , Б.Алтан-Оргил (12 удаа) , Г.Ганбаяр (10 удаа) , С.Бадрал (10 удаа) , С.Энхбаатар (10 удаа) , Б.Насанбат (9 удаа) , Э.Батлам (9 удаа) , Д.Баасансүрэн (8 удаа) , Ц.Наранхүү (8 удаа) , Д.Мөнхнаст (8 удаа) , А.Эрдэнэдулам (8 удаа) , Ц.Гантулга (8 удаа) , Г.Манлай (8 удаа) , Ч.Ганболд (8 удаа) , С.Гарьд (7 удаа) , Д.Ганбат (7 удаа) зэрэг гишүүдтэй хамгийн олон буюу төчнөөн удаа(нэг баг болж жийсэн аяллын тоо) хамт жийжээ.

Зүгээр л жий.