Г.Манлай

Улаанбаатар уулын дугуйн клубийн
ногоон тэмдэгтэй гишүүн

Г.Манлай нь 2715 км аяллын зам туулан "Өрнөд дорнод ногоон тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Туулсан замын урт

Клубийн аяллын үеэр нийт 2715 км зам туулсан.

Өндөр авалт

Клубийн аяллын үеэр нийт 22565 м өгссөн.

Нийт аяллын тоо

Клубийн 26 аялалд оролцсон.

Хоногийн аялал

Клубээс зохиодог хоногийн аялалд 1 удаа оролцсон.

Хамгийн идэвхтэй үе

2017 онд хамгийн олон буюу 22 удаа аялсан.

Идэвхийн оноо

Идэвхийн онооны жагсаалтыг 3 удаа тэргүүлсэн.

Г.Манлай нь Э.Ожго (25 удаа) , Ч.Мажигсүрэн (24 удаа) , Т.Баярсайхан (19 удаа) , Н.Ууганбаяр (15 удаа) , А.Тэмүүжин (14 удаа) , Э.Уянга (13 удаа) , С.Батсуурь (13 удаа) , Ч.Ганболд (13 удаа) , С.Батмөнх (12 удаа) , У.Одбаяр (10 удаа) , Э.Батуух (9 удаа) , Д.Сонинбаяр (8 удаа) , П.Чинболд (8 удаа) , Ж.Нанзаддорж (8 удаа) , Т.Мэндсайхан (8 удаа) , Ц.Наранхүү (7 удаа) , Д.Ганбат (7 удаа) , Э.Ижилмөрөн (7 удаа) , Н.Чингүнжав (7 удаа) , А.Эрдэнэдулам (6 удаа) , Г.Түвшинтөгс (6 удаа) , Ц.Гантулга (6 удаа) , Г.Цэрэндорж (6 удаа) , П.Рагчаабазар (6 удаа) , Ж.Дэлгэрбаяр (6 удаа) зэрэг гишүүдтэй хамгийн олон буюу төчнөөн удаа(нэг баг болж жийсэн аяллын тоо) хамт жийжээ.

Мөн Г.Манлай нь клубийн гишүүдийн өдрийн аяллын идэвхийн онооны жагсаалтыг 2017 онд 3 удаа дараалан тэргүүлсэн.

Зүгээр л жий.