Г.Цэрэндорж

Улаанбаатар уулын дугуйн клубийн
цэнхэр тэмдэгтэй гишүүн

Г.Цэрэндорж нь 1300 км аяллын зам туулан "Умард өмнөд цэнхэр тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Туулсан замын урт

Клубийн аяллын үеэр нийт 1300 км зам туулсан.

Өндөр авалт

Клубийн аяллын үеэр нийт 13497 м өгссөн.

Нийт аяллын тоо

Клубийн 15 аялалд оролцсон.

Хамгийн идэвхтэй үе

2017 онд хамгийн олон буюу 14 удаа аялсан.

Хоногийн аялал

Клубээс зохиодог хоногийн аялалд 2 удаа оролцсон.

УБ 240/24 челленж

УБ 240/24 челленжид 1 удаа амжилттай оролцсон.

Г.Цэрэндорж нь Э.Ожго (13 удаа) , Ч.Мажигсүрэн (10 удаа) , Т.Баярсайхан (10 удаа) , Н.Ууганбаяр (8 удаа) , А.Тэмүүжин (8 удаа) , С.Батмөнх (8 удаа) , Т.Зоригоо (8 удаа) , Ц.Наранхүү (7 удаа) , С.Батсуурь (7 удаа) , У.Одбаяр (6 удаа) , Э.Уянга (6 удаа) , Г.Манлай (6 удаа) , Т.Батбаяр (5 удаа) , С.Энхбаатар (4 удаа) , Д.Ганбат (4 удаа) , Э.Батуух (4 удаа) , Ч.Ганболд (4 удаа) , П.Рагчаабазар (4 удаа) , Т.Мэндсайхан (4 удаа) , Д.Мөнхнаст (3 удаа) , А.Эрдэнэдулам (3 удаа) , П.Чинболд (3 удаа) , Э.Ижилмөрөн (3 удаа) , Н.Чингүнжав (3 удаа) , Б.Элбэг-Эрдэнэ (3 удаа) зэрэг гишүүдтэй хамгийн олон буюу төчнөөн удаа(нэг баг болж жийсэн аяллын тоо) хамт жийжээ.

Зүгээр л жий.