О.Дарьхийхүү

Улаанбаатар уулын дугуйн клубийн
ногоон тэмдэгтэй гишүүн

О.Дарьхийхүү нь 2885 км аяллын зам туулан "Өрнөд дорнод ногоон тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Туулсан замын урт

Клубийн аяллын үеэр нийт 2885 км зам туулсан.

Өндөр авалт

Клубийн аяллын үеэр нийт 18738 м өгссөн.

Нийт аяллын тоо

Клубийн 24 аялалд оролцсон.

Хамгийн идэвхтэй үе

2020 онд хамгийн олон буюу 11 удаа аялсан.

Хоногийн аялал

Клубээс зохиодог хоногийн аялалд 4 удаа оролцсон.

Олон хоногийн аялал

Клубээс зохиодог олон хоногийн аялалд 1 удаа оролцсон.

О.Дарьхийхүү нь Э.Ожго (20 удаа) , Г.Ганбаяр (18 удаа) , Б.Батжаргал (13 удаа) , Ч.Мажигсүрэн (12 удаа) , Н.Төгөлдөр (12 удаа) , Д.Мөнхнаст (12 удаа) , Ц.Наранхүү (11 удаа) , Б.Насанбат (10 удаа) , П.Золзаяа (10 удаа) , Ж.Октябрь (10 удаа) , М.Урсгал (10 удаа) , Д.Цолмон (9 удаа) , Б.Бадрах (9 удаа) , О.Тэмүүлэн (9 удаа) , У.Одбаяр (8 удаа) , С.Бадрал (8 удаа) , Г.Бат-Оргил (8 удаа) , Ч.Азжаргал (8 удаа) , Н.Даваасамбуу (8 удаа) , Д.Баасансүрэн (7 удаа) , П.Батмөнх (7 удаа) , Г.Түвшинтөгс (7 удаа) , Д.Ганбат (7 удаа) , А.Батхуяг (7 удаа) , Т.Баярсайхан (6 удаа) зэрэг гишүүдтэй хамгийн олон буюу төчнөөн удаа(нэг баг болж жийсэн аяллын тоо) хамт жийжээ.

Зүгээр л жий.