Н.Дагвасүрэн

Улаанбаатар уулын дугуйн клубийн
цэнхэр тэмдэгтэй гишүүн

Н.Дагвасүрэн нь 1898 км аяллын зам туулан "Умард өмнөд цэнхэр тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Туулсан замын урт

Клубийн аяллын үеэр нийт 1898 км зам туулсан.

Өндөр авалт

Клубийн аяллын үеэр нийт 16213 м өгссөн.

Нийт аяллын тоо

Клубийн 17 аялалд оролцсон.

Хамгийн идэвхтэй үе

2018 онд хамгийн олон буюу 9 удаа аялсан.

Хоногийн аялал

Клубээс зохиодог хоногийн аялалд 4 удаа оролцсон.

УБ 240/24 челленж

УБ 240/24 челленжид 2 удаа амжилттай оролцсон.

Н.Дагвасүрэн нь Э.Ожго (13 удаа) , Т.Баярсайхан (11 удаа) , Ч.Мажигсүрэн (10 удаа) , Э.Уянга (10 удаа) , У.Одбаяр (9 удаа) , Г.Ганбаяр (9 удаа) , А.Эрдэнэдулам (8 удаа) , Б.Насанбат (7 удаа) , Б.Батжаргал (7 удаа) , С.Энхбаатар (7 удаа) , Ш.Бат (7 удаа) , Н.Төгөлдөр (6 удаа) , Ц.Наранхүү (6 удаа) , Д.Сонинбаяр (6 удаа) , А.Энхжин (6 удаа) , Э.Батлам (6 удаа) , С.Бадрал (5 удаа) , Д.Мөнхнаст (5 удаа) , Г.Түвшинтөгс (5 удаа) , С.Гарьд (5 удаа) , Б.Алтан-Оргил (5 удаа) , Ж.Октябрь (4 удаа) , Д.Баасансүрэн (4 удаа) , Ц.Гантулга (4 удаа) , Л.Батболд (4 удаа) зэрэг гишүүдтэй хамгийн олон буюу төчнөөн удаа(нэг баг болж жийсэн аяллын тоо) хамт жийжээ.

Зүгээр л жий.