Ч.Ганболд

Улаанбаатар уулын дугуйн клубийн
цэнхэр тэмдэгтэй гишүүн

Ч.Ганболд нь 1586 км аяллын зам туулан "Умард өмнөд цэнхэр тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Туулсан замын урт

Клубийн аяллын үеэр нийт 1586 км зам туулсан.

Өндөр авалт

Клубийн аяллын үеэр нийт 14402 м өгссөн.

Нийт аяллын тоо

Клубийн 22 аялалд оролцсон.

Хоногийн аялал

Клубээс зохиодог хоногийн аялалд 1 удаа оролцсон.

Хамгийн идэвхтэй үе

2017 онд хамгийн олон буюу 16 удаа аялсан.

Ч.Ганболд нь Э.Ожго (21 удаа) , Т.Баярсайхан (20 удаа) , Ч.Мажигсүрэн (15 удаа) , У.Одбаяр (13 удаа) , Г.Манлай (13 удаа) , Н.Ууганбаяр (12 удаа) , Э.Уянга (10 удаа) , А.Эрдэнэдулам (8 удаа) , Д.Сонинбаяр (8 удаа) , С.Батсуурь (8 удаа) , П.Чинболд (8 удаа) , А.Тэмүүжин (8 удаа) , С.Батмөнх (8 удаа) , Д.Ганбат (7 удаа) , Б.Алтан-Оргил (7 удаа) , Э.Ижилмөрөн (7 удаа) , Э.Батуух (7 удаа) , Н.Чингүнжав (6 удаа) , Ж.Нанзаддорж (6 удаа) , Н.Төгөлдөр (5 удаа) , Б.Батжаргал (5 удаа) , Г.Ганбаяр (5 удаа) , Ц.Наранхүү (5 удаа) , Д.Мөнхнаст (5 удаа) , Г.Түвшинтөгс (5 удаа) зэрэг гишүүдтэй хамгийн олон буюу төчнөөн удаа(нэг баг болж жийсэн аяллын тоо) хамт жийжээ.

Зүгээр л жий.