Г.Түвшинтөгс

Улаанбаатар уулын дугуйн клубийн
улбар шар тэмдэгтэй гишүүн

Г.Түвшинтөгс нь 5308 км аяллын зам туулан "Өмнөд хязгаар улбар шар тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Туулсан замын урт

Клубийн аяллын үеэр нийт 5308 км зам туулсан.

Өндөр авалт

Клубийн аяллын үеэр нийт 30921 м өгссөн.

Нийт аяллын тоо

Клубийн 41 аялалд оролцсон.

Хоногийн аялал

Клубээс зохиодог хоногийн аялалд 5 удаа оролцсон.

УБ 240/24 челленж

УБ 240/24 челленжид 2 удаа амжилттай оролцсон.

Хамгийн идэвхтэй үе

2019 онд хамгийн олон буюу 14 удаа аялсан.

Г.Түвшинтөгс нь Э.Ожго (29 удаа) , Ч.Мажигсүрэн (29 удаа) , Н.Төгөлдөр (24 удаа) , Г.Ганбаяр (24 удаа) , Т.Баярсайхан (23 удаа) , С.Бадрал (21 удаа) , Б.Насанбат (19 удаа) , Б.Батжаргал (19 удаа) , Ц.Наранхүү (18 удаа) , Э.Уянга (17 удаа) , С.Гарьд (17 удаа) , У.Одбаяр (16 удаа) , Ж.Октябрь (16 удаа) , Д.Мөнхнаст (15 удаа) , Д.Цолмон (14 удаа) , Д.Сонинбаяр (14 удаа) , С.Батсуурь (14 удаа) , П.Золзаяа (13 удаа) , Д.Баасансүрэн (13 удаа) , М.Урсгал (13 удаа) , А.Батхуяг (13 удаа) , Б.Батбаатар (11 удаа) , С.Энхбаатар (10 удаа) , А.Энхжин (10 удаа) , Ц.Гантулга (9 удаа) зэрэг гишүүдтэй хамгийн олон буюу төчнөөн удаа(нэг баг болж жийсэн аяллын тоо) хамт жийжээ.

Зүгээр л жий.