А.Тэмүүжин

Улаанбаатар уулын дугуйн клубийн
ногоон тэмдэгтэй гишүүн

А.Тэмүүжин нь 2789 км аяллын зам туулан "Өрнөд дорнод ногоон тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Туулсан замын урт

Клубийн аяллын үеэр нийт 2789 км зам туулсан.

Өндөр авалт

Клубийн аяллын үеэр нийт 23625 м өгссөн.

Нийт аяллын тоо

Клубийн 23 аялалд оролцсон.

Хоногийн аялал

Клубээс зохиодог хоногийн аялалд 2 удаа оролцсон.

УБ 240/24 аялал

УБ 240/24 аялалд 1 удаа амжилттай оролцсон.

Хамгийн идэвхтэй үе

2017 онд хамгийн олон буюу 20 удаа аялсан.

Идэвхийн оноо

Идэвхийн онооны жагсаалтыг 7 удаа тэргүүлсэн.

А.Тэмүүжин нь Э.Ожго (20 удаа) , Ч.Мажигсүрэн (19 удаа) , Т.Баярсайхан (15 удаа) , Г.Манлай (14 удаа) , С.Батсуурь (13 удаа) , У.Одбаяр (12 удаа) , Э.Уянга (12 удаа) , Н.Ууганбаяр (11 удаа) , Ц.Наранхүү (9 удаа) , Т.Мэндсайхан (9 удаа) , Ч.Ганболд (8 удаа) , Г.Цэрэндорж (8 удаа) , Ж.Нанзаддорж (8 удаа) , С.Батмөнх (7 удаа) , Д.Ганбат (6 удаа) , П.Чинболд (6 удаа) , Э.Ижилмөрөн (6 удаа) , А.Эрдэнэдулам (5 удаа) , Г.Түвшинтөгс (5 удаа) , Д.Сонинбаяр (5 удаа) , Г.Гүндалай (5 удаа) , Э.Батуух (5 удаа) , П.Рагчаабазар (5 удаа) , Д.Мөнхнаст (4 удаа) , Ц.Гантулга (4 удаа) зэрэг гишүүдтэй хамгийн олон буюу төчнөөн удаа(нэг баг болж жийсэн аяллын тоо) хамт жийжээ.

Мөн А.Тэмүүжин нь клубийн гишүүдийн өдрийн аяллын идэвхийн онооны жагсаалтыг 2017 онд 7 удаа дараалан тэргүүлсэн.

Зүгээр л жий.