Э.Нинждорж

Улаанбаатар уулын дугуйн клубийн
цэнхэр тэмдэгтэй гишүүн

Э.Нинждорж нь 1961 км аяллын зам туулан "Умард өмнөд цэнхэр тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Туулсан замын урт

Клубийн аяллын үеэр нийт 1961 км зам туулсан.

Өндөр авалт

Клубийн аяллын үеэр нийт 17098 м өгссөн.

Нийт аяллын тоо

Клубийн 20 аялалд оролцсон.

Хамгийн идэвхтэй үе

2018 онд хамгийн олон буюу 10 удаа аялсан.

Хоногийн аялал

Клубээс зохиодог хоногийн аялалд 4 удаа оролцсон.

Э.Нинждорж нь Э.Ожго (19 удаа) , Ч.Мажигсүрэн (14 удаа) , Э.Уянга (12 удаа) , Т.Баярсайхан (11 удаа) , Б.Батжаргал (10 удаа) , Ж.Октябрь (10 удаа) , Б.Насанбат (9 удаа) , Ц.Наранхүү (9 удаа) , Д.Сонинбаяр (9 удаа) , У.Одбаяр (8 удаа) , Г.Ганбаяр (8 удаа) , Д.Баасансүрэн (8 удаа) , Н.Ууганбаяр (7 удаа) , Ш.Бат (7 удаа) , Н.Төгөлдөр (6 удаа) , Д.Мөнхнаст (6 удаа) , Ц.Гантулга (6 удаа) , С.Энхбаатар (6 удаа) , С.Гарьд (6 удаа) , П.Чинболд (6 удаа) , Э.Батлам (6 удаа) , Ц.Тулгаа (6 удаа) , Г.Түвшинтөгс (5 удаа) , Б.Алтан-Оргил (5 удаа) , С.Батсуурь (5 удаа) зэрэг гишүүдтэй хамгийн олон буюу төчнөөн удаа(нэг баг болж жийсэн аяллын тоо) хамт жийжээ.

Зүгээр л жий.