Ж.Ванчинсүрэн

Улаанбаатар уулын дугуйн клубийн
шар тэмдэгтэй гишүүн

Ж.Ванчинсүрэн нь 3584 км аяллын зам туулан "Умард хязгаар шар тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Туулсан замын урт

Клубийн аяллын үеэр нийт 3584 км зам туулсан.

Өндөр авалт

Клубийн аяллын үеэр нийт 28514 м өгссөн.

Нийт аяллын тоо

Клубийн 27 аялалд оролцсон.

Хоногийн аялал

Клубээс зохиодог хоногийн аялалд 2 удаа оролцсон.

Олон хоногийн аялал

Клубээс зохиодог олон хоногийн аялалд 1 удаа оролцсон.

Долоон давааны сорилго

Долоон давааны сорилгыг 2 удаа давсан.

Хамгийн идэвхтэй үе

2019 онд хамгийн олон буюу 8 удаа аялсан.

Ж.Ванчинсүрэн нь Э.Ожго (20 удаа) , Н.Төгөлдөр (16 удаа) , Ж.Октябрь (16 удаа) , Д.Мөнхнаст (15 удаа) , Б.Насанбат (14 удаа) , Б.Батжаргал (14 удаа) , Г.Ганбаяр (14 удаа) , У.Одбаяр (12 удаа) , П.Золзаяа (12 удаа) , Ч.Мажигсүрэн (12 удаа) , Д.Баасансүрэн (12 удаа) , С.Бадрал (12 удаа) , Г.Бат-Оргил (12 удаа) , Д.Цолмон (11 удаа) , Т.Баярсайхан (11 удаа) , М.Урсгал (10 удаа) , Ц.Наранхүү (9 удаа) , Ч.Азжаргал (8 удаа) , Н.Ууганбаяр (8 удаа) , Г.Гүндалай (7 удаа) , Б.Алтан-Оргил (7 удаа) , П.Чинболд (7 удаа) , Ц.Энхбаяр (7 удаа) , Б.Бадрах (6 удаа) , Э.Уянга (6 удаа) зэрэг гишүүдтэй хамгийн олон буюу төчнөөн удаа(нэг баг болж жийсэн аяллын тоо) хамт жийжээ.

Зүгээр л жий.