Э.Батлам

Улаанбаатар уулын дугуйн клубийн
цэнхэр тэмдэгтэй гишүүн

Э.Батлам нь 1953 км аяллын зам туулан "Умард өмнөд цэнхэр тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Туулсан замын урт

Клубийн аяллын үеэр нийт 1953 км зам туулсан.

Өндөр авалт

Клубийн аяллын үеэр нийт 20746 м өгссөн.

Нийт аяллын тоо

Клубийн 19 аялалд оролцсон.

Хамгийн идэвхтэй үе

2018 онд хамгийн олон буюу 13 удаа аялсан.

Хоногийн аялал

Клубээс зохиодог хоногийн аялалд 1 удаа оролцсон.

УБ 240/24 челленж

УБ 240/24 челленжид 1 удаа амжилттай оролцсон.

Э.Батлам нь Э.Ожго (17 удаа) , Ч.Мажигсүрэн (14 удаа) , Э.Уянга (13 удаа) , Т.Баярсайхан (12 удаа) , У.Одбаяр (11 удаа) , Б.Алтан-Оргил (11 удаа) , Ш.Бат (11 удаа) , Д.Сонинбаяр (10 удаа) , Г.Ганбаяр (9 удаа) , Ж.Октябрь (9 удаа) , Ц.Наранхүү (9 удаа) , П.Чинболд (9 удаа) , Б.Насанбат (8 удаа) , Б.Батжаргал (8 удаа) , Н.Ууганбаяр (8 удаа) , Н.Төгөлдөр (7 удаа) , Д.Баасансүрэн (7 удаа) , С.Гарьд (7 удаа) , Ц.Тулгаа (7 удаа) , А.Бат-Эрдэнэ (7 удаа) , С.Энхбаатар (6 удаа) , Д.Ганбат (6 удаа) , Г.Манлай (6 удаа) , Э.Нинждорж (6 удаа) , Н.Дагвасүрэн (6 удаа) зэрэг гишүүдтэй хамгийн олон буюу төчнөөн удаа(нэг баг болж жийсэн аяллын тоо) хамт жийжээ.

Зүгээр л жий.