Б.Алтан-Оргил

Улаанбаатар уулын дугуйн клубийн
шар тэмдэгтэй гишүүн

Б.Алтан-Оргил нь 4079 км аяллын зам туулан "Умард хязгаар шар тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Туулсан замын урт

Клубийн аяллын үеэр нийт 4079 км зам туулсан.

Өндөр авалт

Клубийн аяллын үеэр нийт 31647 м өгссөн.

Нийт аяллын тоо

Клубийн 29 аялалд оролцсон.

Хоногийн аялал

Клубээс зохиодог хоногийн аялалд 2 удаа оролцсон.

УБ 240/24 аялал

УБ 240/24 аялалд 1 удаа амжилттай оролцсон.

Долоон давааны сорилго

Долоон давааны сорилгыг 2 удаа давсан.

Хамгийн идэвхтэй үе

2018 онд хамгийн олон буюу 11 удаа аялсан.

Идэвхийн оноо

Идэвхийн онооны жагсаалтыг 2 удаа тэргүүлсэн.

Б.Алтан-Оргил нь Э.Ожго (22 удаа) , Ч.Мажигсүрэн (19 удаа) , Ж.Октябрь (16 удаа) , Г.Ганбаяр (15 удаа) , Т.Баярсайхан (15 удаа) , У.Одбаяр (14 удаа) , Б.Батжаргал (14 удаа) , Э.Уянга (14 удаа) , Н.Төгөлдөр (13 удаа) , Ц.Наранхүү (13 удаа) , Н.Ууганбаяр (13 удаа) , Б.Насанбат (12 удаа) , Д.Мөнхнаст (12 удаа) , П.Чинболд (12 удаа) , Д.Баасансүрэн (11 удаа) , Д.Сонинбаяр (11 удаа) , С.Бадрал (10 удаа) , С.Гарьд (10 удаа) , Н.Даваасамбуу (10 удаа) , А.Батхуяг (10 удаа) , Д.Цолмон (9 удаа) , С.Энхбаатар (9 удаа) , П.Золзаяа (8 удаа) , Ш.Бат (8 удаа) , Г.Бат-Оргил (7 удаа) зэрэг гишүүдтэй хамгийн олон буюу төчнөөн удаа(нэг баг болж жийсэн аяллын тоо) хамт жийжээ.

Мөн Б.Алтан-Оргил нь клубийн гишүүдийн өдрийн аяллын идэвхийн онооны жагсаалтыг 2018 онд нийт 2 удаа тэргүүлсэн.

Зүгээр л жий.