С.Гарьд

Улаанбаатар уулын дугуйн клубийн
шар тэмдэгтэй гишүүн

С.Гарьд нь 4201 км аяллын зам туулан "Умард хязгаар шар тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Туулсан замын урт

Клубийн аяллын үеэр нийт 4201 км зам туулсан.

Нийт аяллын тоо

Клубийн 36 аялалд оролцсон.

Хоногийн аялал

Клубээс зохиодог хоногийн аялалд 5 удаа оролцсон.

Олон хоногийн аялал

Клубээс зохиодог олон хоногийн аялалд 1 удаа оролцсон.

Хоногоор аялагч

Оролцсон аяллын 16.67 хувь нь нэг болон олон хоногийнх байна.

УБ 240/24 аялал

УБ 240/24 аялалд 2 удаа амжилттай оролцсон.

Долоон давааны сорилго

Долоон давааны сорилгыг 2 удаа давсан.

Хамгийн идэвхтэй үе

2019 онд хамгийн олон буюу 23 удаа аялсан.

Идэвхийн оноо

Идэвхийн онооны жагсаалтыг 7 удаа тэргүүлсэн.

С.Гарьд нь Ч.Мажигсүрэн (28 удаа) , Э.Ожго (27 удаа) , Г.Ганбаяр (25 удаа) , Н.Төгөлдөр (23 удаа) , Б.Насанбат (21 удаа) , Ж.Октябрь (21 удаа) , Б.Батжаргал (21 удаа) , С.Бадрал (20 удаа) , Д.Мөнхнаст (20 удаа) , У.Одбаяр (19 удаа) , Т.Баярсайхан (18 удаа) , Г.Түвшинтөгс (17 удаа) , Ц.Наранхүү (15 удаа) , С.Энхбаатар (15 удаа) , Э.Уянга (14 удаа) , Д.Цолмон (13 удаа) , Д.Баасансүрэн (13 удаа) , Г.Гүндалай (13 удаа) , Д.Сонинбаяр (12 удаа) , Б.Батбаатар (12 удаа) , Ц.Энхбаяр (12 удаа) , П.Золзаяа (11 удаа) , А.Эрдэнэдулам (11 удаа) , А.Энхжин (10 удаа) , Б.Алтан-Оргил (10 удаа) зэрэг гишүүдтэй хамгийн олон буюу төчнөөн удаа(нэг баг болж жийсэн аяллын тоо) хамт жийжээ.

Мөн С.Гарьд нь клубийн гишүүдийн өдрийн аяллын идэвхийн онооны жагсаалтыг 2019 онд 7 удаа дараалан тэргүүлсэн.

Зүгээр л жий.