С.Гарьд

Улаанбаатар уулын дугуйн клубийн
шар тэмдэгтэй гишүүн

С.Гарьд нь 4201 км аяллын зам туулан "Умард хязгаар шар тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Туулсан замын урт

Клубийн аяллын үеэр нийт 4201 км зам туулсан.

Өндөр авалт

Клубийн аяллын үеэр нийт 37344 м өгссөн.

Нийт аяллын тоо

Клубийн 36 аялалд оролцсон.

Хамгийн идэвхтэй үе

2019 онд хамгийн олон буюу 24 удаа аялсан.

Хоногийн аялал

Клубээс зохиодог хоногийн аялалд 5 удаа оролцсон.

Олон хоногийн аялал

Клубээс зохиодог олон хоногийн аялалд 1 удаа оролцсон.

УБ 240/24 челленж

УБ 240/24 челленжид 2 удаа амжилттай оролцсон.

Долоон давааны сорилго

Долоон давааны сорилгыг 2 удаа давсан.

С.Гарьд нь Ч.Мажигсүрэн (28 удаа) , Э.Ожго (27 удаа) , Г.Ганбаяр (25 удаа) , Н.Төгөлдөр (23 удаа) , Б.Насанбат (21 удаа) , Б.Батжаргал (21 удаа) , Ж.Октябрь (21 удаа) , С.Бадрал (20 удаа) , Д.Мөнхнаст (20 удаа) , У.Одбаяр (19 удаа) , Т.Баярсайхан (18 удаа) , Г.Түвшинтөгс (17 удаа) , Ц.Наранхүү (15 удаа) , С.Энхбаатар (15 удаа) , Э.Уянга (14 удаа) , Д.Цолмон (13 удаа) , Д.Баасансүрэн (13 удаа) , Г.Гүндалай (13 удаа) , Д.Сонинбаяр (12 удаа) , Б.Батбаатар (12 удаа) , Ц.Энхбаяр (12 удаа) , П.Золзаяа (11 удаа) , А.Эрдэнэдулам (11 удаа) , А.Энхжин (10 удаа) , Б.Алтан-Оргил (10 удаа) зэрэг гишүүдтэй хамгийн олон буюу төчнөөн удаа(нэг баг болж жийсэн аяллын тоо) хамт жийжээ.

Зүгээр л жий.