А.Батхуяг

Улаанбаатар уулын дугуйн клубийн
шар тэмдэгтэй гишүүн

А.Батхуяг нь 3543 км аяллын зам туулан "Умард хязгаар шар тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Туулсан замын урт

Клубийн аяллын үеэр нийт 3543 км зам туулсан.

Нийт аяллын тоо

Клубийн 29 аялалд оролцсон.

Хоногийн аялал

Клубээс зохиодог хоногийн аялалд 5 удаа оролцсон.

Олон хоногийн аялал

Клубээс зохиодог олон хоногийн аялалд 1 удаа оролцсон.

Хоногоор аялагч

Оролцсон аяллын 20.69 хувь нь нэг болон олон хоногийнх байна.

УБ 240/24 аялал

УБ 240/24 аялалд 1 удаа амжилттай оролцсон.

Хамгийн идэвхтэй үе

2018 онд хамгийн олон буюу 11 удаа аялсан.

А.Батхуяг нь Э.Ожго (23 удаа) , Б.Насанбат (18 удаа) , Ч.Мажигсүрэн (17 удаа) , Г.Ганбаяр (17 удаа) , Б.Батжаргал (16 удаа) , Ц.Наранхүү (16 удаа) , Н.Төгөлдөр (14 удаа) , С.Бадрал (13 удаа) , Г.Түвшинтөгс (13 удаа) , Д.Сонинбаяр (12 удаа) , У.Одбаяр (11 удаа) , Ж.Октябрь (11 удаа) , Т.Баярсайхан (11 удаа) , Д.Мөнхнаст (11 удаа) , Э.Уянга (11 удаа) , Н.Даваасамбуу (11 удаа) , Д.Цолмон (10 удаа) , А.Эрдэнэдулам (10 удаа) , Б.Алтан-Оргил (10 удаа) , Д.Баасансүрэн (9 удаа) , С.Энхбаатар (9 удаа) , С.Гарьд (9 удаа) , П.Золзаяа (8 удаа) , Г.Бат-Оргил (8 удаа) , М.Урсгал (8 удаа) зэрэг гишүүдтэй хамгийн олон буюу төчнөөн удаа(нэг баг болж жийсэн аяллын тоо) хамт жийжээ.

Зүгээр л жий.