А.Энхжин

Улаанбаатар уулын дугуйн клубийн
шар тэмдэгтэй гишүүн

А.Энхжин нь 4255 км аяллын зам туулан "Умард хязгаар шар тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Туулсан замын урт

Клубийн аяллын үеэр нийт 4255 км зам туулсан.

Өндөр авалт

Клубийн аяллын үеэр нийт 27667 м өгссөн.

Нийт аяллын тоо

Клубийн 28 аялалд оролцсон.

Хамгийн идэвхтэй үе

2019 онд хамгийн олон буюу 15 удаа аялсан.

Хоногийн аялал

Клубээс зохиодог хоногийн аялалд 5 удаа оролцсон.

УБ 240/24 челленж

УБ 240/24 челленжид 3 удаа амжилттай оролцсон.

А.Энхжин нь Э.Ожго (20 удаа) , Ч.Мажигсүрэн (19 удаа) , Б.Батжаргал (14 удаа) , Н.Төгөлдөр (13 удаа) , Ж.Октябрь (13 удаа) , Г.Ганбаяр (13 удаа) , Б.Насанбат (12 удаа) , С.Бадрал (12 удаа) , У.Одбаяр (11 удаа) , Э.Уянга (11 удаа) , Д.Мөнхнаст (10 удаа) , Г.Түвшинтөгс (10 удаа) , С.Гарьд (10 удаа) , Д.Цолмон (9 удаа) , Т.Баярсайхан (9 удаа) , Д.Сонинбаяр (9 удаа) , П.Золзаяа (8 удаа) , Д.Баасансүрэн (8 удаа) , Ц.Наранхүү (8 удаа) , А.Эрдэнэдулам (8 удаа) , Г.Гүндалай (8 удаа) , Г.Бат-Оргил (7 удаа) , Б.Батбаатар (7 удаа) , М.Урсгал (6 удаа) , С.Энхбаатар (6 удаа) зэрэг гишүүдтэй хамгийн олон буюу төчнөөн удаа(нэг баг болж жийсэн аяллын тоо) хамт жийжээ.

Зүгээр л жий.