Л.Батболд

Улаанбаатар уулын дугуйн клубийн
улбар шар тэмдэгтэй гишүүн

Л.Батболд нь 4779 км аяллын зам туулан "Өмнөд хязгаар улбар шар тэмдэг" хүртэх болзол биелүүлсэнийг нотолж байна.

Туулсан замын урт

Клубийн аяллын үеэр нийт 4779 км зам туулсан.

Өндөр авалт

Клубийн аяллын үеэр нийт 36729 м өгссөн.

Нийт аяллын тоо

Клубийн 18 аялалд оролцсон.

Хоногийн аялал

Клубээс зохиодог хоногийн аялалд 3 удаа оролцсон.

Олон хоногийн аялал

Клубээс зохиодог олон хоногийн аялалд 3 удаа оролцсон.

Хоногоор аялагч

Оролцсон аяллын 33.33 хувь нь нэг болон олон хоногийнх байна.

УБ 240/24 аялал

УБ 240/24 аялалд 1 удаа амжилттай оролцсон.

Хамгийн идэвхтэй үе

2018 онд хамгийн олон буюу 7 удаа аялсан.

Л.Батболд нь Э.Ожго (13 удаа) , Ч.Мажигсүрэн (12 удаа) , Б.Батжаргал (12 удаа) , Н.Төгөлдөр (11 удаа) , У.Одбаяр (9 удаа) , Г.Ганбаяр (9 удаа) , Б.Насанбат (8 удаа) , Э.Уянга (8 удаа) , Д.Ганбат (8 удаа) , Т.Баярсайхан (7 удаа) , Д.Цолмон (6 удаа) , С.Бадрал (6 удаа) , П.Золзаяа (5 удаа) , Ж.Октябрь (5 удаа) , Д.Баасансүрэн (5 удаа) , Д.Мөнхнаст (5 удаа) , А.Эрдэнэдулам (5 удаа) , Г.Түвшинтөгс (5 удаа) , Д.Сонинбаяр (5 удаа) , А.Энхжин (5 удаа) , С.Гарьд (5 удаа) , Ц.Наранхүү (4 удаа) , Ц.Гантулга (4 удаа) , Ж.Ванчинсүрэн (4 удаа) , А.Батхуяг (4 удаа) зэрэг гишүүдтэй хамгийн олон буюу төчнөөн удаа(нэг баг болж жийсэн аяллын тоо) хамт жийжээ.

Зүгээр л жий.